Recreatie & Toerisme Twente-Salland

Recreatie & Toerisme Twente-Salland

De landschappelijke, culturele en stedelijke kenmerken van Overijssel bieden de toerist volop kansen de provincie te beleven. In de strijd om de toerist aan deze provincie te binden stelt men innovatie en versterking van het organiserend vermogen in de toeristische sector centraal. Daarbij wil men de ontwikkeling tot een vitale en zichzelf vernieuwende sector stimuleren en ondersteunen.

De komende jaren richt men zich op een aantal speerpunten:

• het waarborgen en waar nodig versterken van de Overijsselse basiskwaliteiten voor toerisme: rust, natuur en platteland, cultuur(historie), ruimte, kwalitatief hoogwaardige accommodaties en route infrastructuur. Deze omgeving leidt tot unieke en onderscheidende mogelijkheden op het vlak van wellness, natuur en plattelandsbeleving, cultuurbeleving en proeven en ruiken.

• Het stimuleren van innovatie door gebieds en ondernemerskwaliteiten aan elkaar te verbinden, partijen onderling meer samen te laten werken en ook de kwaliteit van de individuele onderneming op een hoger plan brengen. Daarmee worden producten sterker en beter herkenbaar en ontstaat er een sterke basis voor de ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties.