9 hogescholen lanceren Radiant Lerarenopleidingen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Op vrijdag 7 april 2017 vindt de lancering plaats van Radiant Lerarenopleidingen. Dit is een samenwerkingsverband van de opleidingen Leraar Basisonderwijs van negen hogescholen.

9 hogescholen lanceren Radiant Lerarenopleidingen

In Radiant Lerarenopleidingen bundelen de hogescholen kennis, kunde en kracht op gebieden als onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.

Officiële start

De officiële start vindt plaats tijdens de eerste Radiantdag voor de partners op de Marnix Academie in Utrecht. Prof. dr. J. (Jan) Hoogland en dr. M.J.M. (Monique) Leygraaf spreken over Persoonlijk Meesterschap. Ook wordt het eerste exemplaar van de onderzoeksprogrammering van Radiant Lerarenopleidingen, officieel aangeboden aan mr. Th. C. (Thom) de Graaf, voorzitter van Vereniging Hogescholen.

Partners

Radiant Lerarenopleidingen bestaat uit Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Driestar hogeschool, Hogeschool De Kempel, Hogeschool iPabo, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Viaa. De partners vinden elkaar in het bieden van goed onderwijs vanuit een waarden gedreven perspectief en een sterke verbondenheid met het werkveld. De hogescholen intensiveren de samenwerking op veel gebieden met behoud van hun eigenheid en identiteit. 

Persoonlijk Meesterschap

Radiant Lerarenopleidingen wil antwoord geven op de uitdagingen van het basisonderwijs en de dreigende  arbeidsmarkttekorten. Jan Heijmans, voorzitter CvB KPZ en voorzitter bestuur Radiant Lerarenopleidingen: “Kwaliteitsverhoging begint bij leraren die kunnen aansluiten bij de ontwikkelbehoeften en leervragen van kinderen. Dit vraagt om ruimte voor de leraar om keuzes te maken die afgestemd zijn op ieder kind en ruimte voor samenwerking met collega’s, ouders en andere betrokkenen. Persoonlijk meesterschap vraagt verder om investering in professionalisering. We pleiten ook voor minder verantwoordingslast en bureaucratie en meer vertrouwen in het professioneel oordeel van de leraar. We verwachten dat het meesterlijke vak zo weer aantrekkelijker wordt. Alle negen lerarenopleidingen staan al hoog aangeschreven om hun onderwijskwaliteit en deze samenwerking is een volgende stap. We streven verder naar meer diversiteit voor de klas en we hebben mede door onze landelijke spreiding en een groot netwerk van basisscholen, aandacht voor zowel grote steden-, als de krimpende kernen thematiek.”

Onderzoek en masters

Vanuit Radiant Lerarenopleidingen trekken de hogescholen samen op in de ontwikkeling en het aanbieden van masteropleidingen, zoals de masters Passend meesterschap, Toekomstgericht onderwijs en Leren en innoveren. Ook investeren zij in een gezamenlijke onderzoeksagenda. Het verbindende thema daarbij is persoonlijk meesterschap met als aandachtsgebieden diversiteit en handelen, toekomstgericht onderwijs en de socialiserende en persoonsvormende functie van onderwijs.

Meer informatie over Christelijke Hogeschool Ede (CHE):

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!