‘Adiabatische bevochtiging helpt ziekenhuizen om hun CO2 footprint te verbeteren’

  • Innovatie & MVO

Een goede bevochtiging zorgt ervoor dat bacteriën minder kans krijgen om goed te gedijen. Daarom is bevochtiging in ziekenhuizen van groot belang. Veel ziekenhuizen in Nederland worden op dit moment nog isothermisch bevochtigd met behulp van een stoominstallatie.

‘Adiabatische bevochtiging helpt ziekenhuizen om hun CO2 footprint te verbeteren’

Foto: Ron Brands, Senior Advisor bij Cumulus

Een groot nadeel is dat daar veel energie voor nodig is en bij dit proces veel CO2 wordt uitgestoten. Volgens Ron Brands van Cumulus een producent van luchtbevochtigingssystemen, kan met adiabatische bevochtiging via koudwaterverneveling veel energie en CO2 uitstoot bespaard worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Duurzaamheid vraagt om expertise

‘Veel oude ziekenhuizen zijn destijds gebouwd met een stoomleidingnet, waar diverse installaties als verwarming, keuken, wasserij, sterilisatie én bevochtiging op waren aangesloten’, legt Ron Brands uit. ‘In de afgelopen jaren zijn er echter behoorlijk wat zaken veranderd. Het eten en de wasserij worden steeds vaker uitbesteed en voor verwarming wordt meestal gebruik gemaakt van een hoogrendement CV-installatie. Het stoomsysteem krijgt daardoor steeds minder afnemers. Indien de stoomketel alleen nog in bedrijf is voor de bevochtiging, dan wordt het een erg inefficiënt systeem. Het duurzaam maken van ziekenhuizen vergt expertise.’

Minder energie

Wat is het verschil tussen isothermische bevochtiging en adiabatische bevochtiging? Brands: ‘Bij isothermische bevochtiging koelt de lucht niet af. De energie die nodig is voor de verdamping wordt toegevoegd aan het stoomapparaat. Bij adiabatische bevochtiging koelt de lucht wat af, omdat koud water wordt verneveld en dit water vervolgens nog wel moet verdampen. De energie hiervoor wordt uit de lucht onttrokken, dus er moet wel wat extra worden gestookt om het gebouw op temperatuur te houden. Maar dit kost aanzienlijk minder energie dan het in gebruik houden van een grote stoominstallatie.’

Adiabatische bevochtiging in ziekenhuizen

Hygiëneregels

Hij geeft aan dat de omschakeling van isothermische naar adiabitische bevochtiging langzaam maar zeker op gang komt. ‘Veel ziekenhuizen durfden tot nu toe niet in deze techniek te investeren omdat ze bang zijn voor legionellabesmetting. Want de adiabatische bevochtiging systemen werken met leidingwater en dan bestaat er altijd een kans op een legionellabesmetting. Maar de bevochtiging systemen voldoen aan alle hygiëneregels, geheel conform de richtlijnen van VDI, ISSO en TNO. Door verhoogde kwaliteit van de adiabatische bevochtiger is dit risico echter verwaarloosbaar geworden, mits goed uitgevoerd. Daarnaast worden er in ziekenhuizen nog een extra poortwachter geplaatst vóór het vernevelsysteem middels een UV-C unit. Veiligheid vóór alles !

Overbodig maken van stoomketels

In 2018 heeft Cumulus in vier ziekenhuizen adiabatische bevochtigingssystemen mogen aanleggen. ‘Adiabatische bevochtigers bieden een groot aantal voordelen zoals een lager energiegebruik, minder onderhoudskosten en een verhoging van de bedrijfszekerheid. De grootste besparing zijn echter niet direct de energiekosten, maar het reduceren of het overbodig maken van de stoomketels. De investering in een adiabatisch hogedruk vernevelsysteem is voor een ziekenhuis bovendien een stuk lager dan de kosten voor een middendruk ketelinstallatie met alle stoomleidingen die daarbij horen. Daarnaast helpt een adiabatisch bevochtigingssysteem om de CO2 footprint van een ziekenhuis drastisch te verkleinen. De geïnstalleerde capaciteit van Cumulus in 2018 bespaard 4.248.000 kilo aan CO2 uitstoot per jaar. Dat zijn zo’n 42.480.000 autokilometers. Wij helpen ook andere ziekenhuizen graag om een passende oplossing te vinden voor hun bevochtiging.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over CUMULUS NEDERLAND B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!