Aeres Hogeschool Wageningen stelt nieuwe lector Biomimicry aan

 • Onderwijs & Training
 • Bron: Aeres Hogeschool Wageningen

Per 1 september jl. is dr. Mauro Gallo aangesteld als ‘Lector Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Aeres Hogeschool Wageningen stelt nieuwe lector Biomimicry aan

Het lectoraat is een samenwerking tussen Aeres Hogeschool Wageningen, Hogeschool InHolland Delft en VHL Leeuwarden, die vanuit hun groene DNA als verbindende factor hierin samenwerken. 

Het lectoraat is ingesteld met subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

Het lectoraat Biomimicry is gericht op:

 • Het ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs, nationale en internationale innovatieve bedrijven en kennisinstituten praktijkgericht onderzoek uit te voeren;
 • De positionering van Biomimicry in het domein van agri en food en in het groene beroepsonderwijs.

Mauro Gallo is geboren in Napels, Italië. Hij studeerde ‘mechanical engineering’ en ‘aerospace engineering’ aan de universiteit van Napels, Federico II. In 2008 bracht zijn passie voor onderzoek en onderwijs hem naar het buitenland. Hij werkte van 2008-2011 als docent en onderzoeker aan de ETH Zürich (Zwitsersland) en van 2011-2016 aan de Technische Universiteit in Delft. Bij beide instellingen heeft hij gewerkt aan uitdagende en ambitieuze onderzoeksprojecten op het gebied van ‘fluid dynamics’, ‘heat transfer’, ‘thermodynamics’ en ‘conversion energy systems’. Zijn passie voor de natuur bracht zijn onderzoeksinteresse steeds meer in de richting van onderwerpen waar technologie en biologie samenkomen. Daarom is zijn aanstelling per september 2017 als ‘Lector Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ een logische vervolgstap in zijn carrière. In deze functie heeft hij de mogelijkheid om de natuur als basis te gebruiken, niet alleen voor bouwkundige -/technologische -, maar ook voor sociale innovaties. Mauro woont in Delft met zijn vrouw Giulia en zijn kinderen Salvatore (6), Anna (4) en Allessandra (3).

Het lectoraat Biomimicry sluit aan bij de onderzoeksprogramma's en onderzoeksgroepen van de samenwerkende instellingen en is een gezamenlijke exercitie waarbij de drie invalshoeken van de instellingen elkaar gaan versterken:

 • Aeres Hogeschool Wageningen: bij het programma ‘duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties en (groen) beroepsonderwijs’;
 • Inholland Delft: bij het Sustainable solutions centre, de crossover groen-techniek in Delft;
 • VHL: bij het programma duurzame en innovatieve technologieën.

Het onderzoek gaat over de vraag of biomimicry als innovatiemethode kan bijdragen aan duurzame oplossingen in productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie en de toepassing in deze drie gebieden.

Over Dr. Mauro Gallo

Dr. Mauro Gallo appointed as senior lecturer of Biomimicry, Learning from Nature for Sustainable Solutions 

As of 1 September 2017, Dr. Mauro Gallo has been appointed as senior lecturer of Biomimicry, Learning from Nature for Sustainable Solutions at Aeres University of Applied Sciences in Wageningen. The lectureship is the result of a collaboration between Aeres University of Applied Sciences Wageningen, Inholland University of Applied Sciences in Delft, and VHL University of Applied Sciences Leeuwarden, whose collaboration was inspired by their shared green DNA. The lectureship was created with funding by the Dutch Ministry of Economic Affairs.

The lectureship of Biomimicry aims at:

 • Developing knew insights and integrated concepts by doing practice-oriented research together with educational institutes, national and international innovative businesses, and knowledge institutes;
 • Positioning Biomimicry within the domain of agriculture and food as well as green professional training.

Mauro Gallo was born in Naples, Italy. He studied Mechanical Engineering and Aerospace Engineering at the University of Naples Federico II. In 2008, his passion for research and teaching made him move abroad. From 2008-2011, he was a lecturer and researcher at ETH Zurich, Switzerland, and from 2011-2016 at Delft University of Technology. In both institutes, he worked on challenging and ambitious research projects in the fields of fluid dynamics, heat transfer, thermodynamics, and conversion energy systems. His passion for nature increasingly directed his research interests towards topics where technology and biology meet. Hence, his appointment as of September 2017 as ‘Senior lecturer of Biomimicry, Learning from Nature for Sustainable Solutions’ is a logical next step in his career. In this capacity, he will have the opportunity to use nature as the basis, not only for architectural/technological, but also social innovations. Mauro lives in Delft, with his wife Giulia and their children Salvatore (6), Anna (4), and Allessandra (3).

The lectureship of Biomimicry fits in with the research programmes and research groups of the collaborating institutes and is a joint exercise in which the three different perspectives of the institutes strengthen each other:

 • Aeres University of Applied Sciences Wageningen: in the programme of Sustainable Learning and Developing Professionals and Organisations and (green) Professional Training’;
 • Inholland University of Applied Sciences Delft: in the Sustainable Solutions Centre, the crossover between green and technology in Delft;
 • VHL University of Applied Sciences: in the programme of Sustainable and Innovative Technologies.

The research focuses on the question whether biomimicry as an innovative method may contribute to sustainable solutions in product innovation, process innovation, and social innovation, as well as their application in these three areas.

Meer informatie over Aeres Hogeschool Wageningen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!