Aantal praktijkproeven AgroProeftuin de Peel breidt dit jaar fors uit

AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar 14 praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. Op woensdag 13 februari zijn hiervoor de percelen uitgemeten. Marnix Bakermans, namens de regio bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, sloeg het eerste piketpaaltje in de grond.

Aantal praktijkproeven AgroProeftuin de Peel breidt dit jaar fors uit

Foto: burgemeester van Landerd Marnix Bakermans (l) en rentmeester Theo Pruijn (r). 

AgroProeftuin de Peel is een initiatief van AgriFood Capital gericht op vernieuwing van de landbouw. Dat gebeurt onder meer door op de proeflocatie grond beschikbaar te stellen voor ondernemers die een vernieuwend idee in de praktijk willen uitproberen. Met ingang van dit jaar is deze locatie fors opgeschaald van 10 naar 35 hectare. De Proeftuin biedt organisatorische en financiële ondersteuning aan bedrijven en brengt onder andere via ondernemersbijeenkomsten
partijen met elkaar in contact.

Projecten in 3 thema’s

Op de locatie aan de Middenpeelweg voeren agrariërs praktijkproeven uit, die vallen binnen 3 thema’s: eiwit van eigen bodem, biomassa als grondstof en biodiversiteit.

  1. Eiwit van eigen bodem - Het thema eiwit van eigen bodem is gericht op voeding voor mens en dier. Op de proeflocatie experimenteren ondernemers met bijzondere veevoergewassen zoals sorghum in combinatie met zonnebloemen, voedererwten, klimbonen en soja. Ook is er een proefveld met soja die geschikt is voor humane voeding.
  2. Biomassa als grondstof - Biomassa kan worden benut als natuurlijk grondstof voor diverse (non-food) toepassingen.Op de proeflocatie komt een demonstratieveld met 8 verschillende gewassen voor de winning van ingrediënten voor industriële toepassingen. Ook is er een proefveld met hennep voor de productie van olie en bouwmaterialen.
  3. Biodiversiteit - De verbetering van biodiversiteit is deels gericht op het leven in de bodem, met onderzoek naar bodemverbeteraars (zoals compost en resten van de insectenteelt). Daarnaast zijn er proeven met agrarisch natuurbeheer en milieuvriendelijke teelt van vergeten groenten (bospeen in verschillende kleuren).

Agrariërs uit de regio voeren de proeven uit. Ze werken daarbij samen met verschillende bedrijven in de agrifood-sector, waaronder Agrifirm (gewassenteelt en diervoeding), VisscherHolland, Neutkens, DSV Zaden (gewassenteelt), Protix (insectenteelt), Van Berkel Biomassa & Bodemproducten (compost), Delphy en Louis Bolk Instituut (advies). Ook de
kennisinstellingen HAS Hogeschool en WUR zijn betrokken. 

Elders in de regio

AgroProeftuin de Peel ondersteunt en ontwikkelt ook elders in de regio vernieuwende projecten. Dat zijn experimenten met strokenteelt van mais in grasland, technieken voor een emissieloze varkensstal (ZERO-stal) en de herontwikkeling van het voormalige KI-station in Beers tot een Eiwitcampus. Daarnaast ontwikkelen de vijf Peelgemeenten in Noordoost-Brabant en het waterschap Aa en Maas in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant 30-54 hectare natuur.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!