Apeldoorn treedt toe tot de Euregio Rijn-Waal

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Euregio Rijn-Waal

Tijdens de Euregioraadsvergadering van 6 juni in het Amphiontheater in Doetinchem heeft de Euregioraad unaniem ingestemd met het verzoek van de Gemeente Apeldoorn om toetreding tot de Euregio Rijn-Waal.

Apeldoorn treedt toe tot de Euregio Rijn-Waal

Wethouder Wim Willems stelt de gemeente Apeldoorn voor aan de Euregioraad. 

Wethouder Wim Willems gaf in zijn toespraak aan, dat Apeldoorn al nauwe contacten heeft met diverse steden in de Euregio Rijn-Waal zoals de Duitse Oranjesteden Kleve en Moers en verder met Düsseldorf en Rees en hoopt deze banden door middel van het lidmaatschap te verstevigen. Apeldoorn ziet met name kansen in de euregionale samenwerking op het gebied van economie, duurzame ontwikkeling, mobiliteit en toerisme.

Omgekeerd ziet Euregio-voorzitter Ulrich Francken in Apeldoorn als centrumgemeente voor de Veluwe een waardevolle aanvulling voor de Euregio Rijn-Waal en kijkt ook hij uit naar de samenwerking met Apeldoorn.

De Euregio Rijn-Waal is een samenwerkingsverband van 55 lokale en regionale overheden in het gebied tussen Ede-Wageningen en Düsseldorf. De Euregio Rijn-Waal is opgericht in 1971 en heeft sindsdien tot belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. Ook ondersteunt de Euregio Rijn-Waal bij het aanvragen van EU subsidies in het kader van het programma INTERREG Deutschland-Nederland en kunnen grenspendelaars met al hun vragen over wonen, werken en studeren in het buurland terecht bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal.

De Euregio Rijn-Waal geldt als pleitbezorger voor de gehele grensregio. Wij zetten ons bij Nederlandse, Duitse en Europese instellingen en organen in voor de belangen van de grensregio, om de grensoverschrijdende toegankelijkheid van het bestaande aanbod duurzaam te verbeteren. De belangenbehartiging vindt plaats op alle maatschappelijk relevante gebieden, van economie en infrastructuur tot onderwijs en cultuur.

In de Euregio Rijn-Waal wonen ca. 4,8 miljoen mensen, zijn 300.000 bedrijven gevestigd, die samen 2,2 miljoen banen bieden en aan de 14 universiteiten en hogescholen studeren ruim 175.000 studenten.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!