Avans Hogeschool groeit fors tegen landelijke trend in

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Avans Hogeschool

Waar landelijk de instroom van nieuwe studenten nagenoeg gelijk blijft aan die van vorig jaar, ziet Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg een opmerkelijke stijging.

Avans Hogeschool groeit fors tegen landelijke trend in

Het aantal nieuwe aanmeldingen van studenten bedraagt 9,5 procent meer tegenover vorig jaar op dit moment. De verwachting is dat in september ruim 9.000 studenten starten met een nieuwe hbo-opleiding. Dat blijkt uit het overzicht van vooraanmeldingen deze week.

In Den Bosch kennen de technische opleidingen van de Academie voor Industrie & Informatica een stevige vlucht, terwijl in Breda vooral ook de laboratoriumopleidingen flink groeien. Chemie, Chemische Technologie, Milieukunde, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek: er komen allemaal tientallen procenten bij. De academie krijgt daardoor 60 meer eerstejaarsstudenten te verwerken. De Tilburgse locatie is stabiel, alleen de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde springt eruit met meer dan een kwart meer aanwas.

Techniek dik in de plus

Grote stijger bij de opleidingen is Communication & Multimedia Design. In Breda stijgt deze studie met 35 procent meer aanmeldingen. De Bossche opleiding doet dat zelfs met 45 procent. Vorig jaar gold er nog een numerus fixus, maar die werd de afgelopen jaren niet gehaald. Daarom is besloten deze drempel voor studenten weg te halen. Ook de Bossche opleidingen Informatica, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde zitten dik in de plus: de Academie voor Industrie & Informatica groeit van 500 naar 630 verwachte nieuwe eerstejaars per 1 september.

In Breda stijgen vrijwel alle economische opleidingen gemiddeld met 15 procent. Deze opleidingen maakten vorig jaar in Breda en Den Bosch al een grote klapper. In Den Bosch groeien ze nu bescheiden verder. De internationale opleiding in Breda groeit hard, International Business and Management Studies groeit met ruim 60 studenten naar rond de 400 eerstejaarsstudenten.

Terugloop Pabo

Waar Verpleegkunde één van de meest forse stijgers is met ruim 20 procent (80 studenten meer per september), daalt juist de instroom bij de Pabo – een landelijke trend aangezien de situatie op de arbeidsmarkt in dit vakgebied onzeker is. De Pabo zakt naar verwachting van 223 naar 180 nieuwe aanmelders. Ook de kunstopleidingen zakken volgens landelijke trend.

Ook vorig jaar al zat Avans in de lift terwijl het aantal aanmeldingen op hogescholen landelijk stabiel bleef. Een logische verklaring is de goede naam van de kwaliteit van het onderwijs op de hogeschool, verkregen door goede resultaten in de Nationale Studenten Enquête en de benoeming tot beste grote hogeschool van Nederland voor het tweede jaar op rij door de Keuzegids Hoger Onderwijs.

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen