Avans ontwikkelt innovatieve leeromgeving voor biobased materialen

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Centre of Expertise Biobased Economy

Onder leiding van de Universiteit Maastricht ontwikkelt Avans een innovatieve leeromgeving op het gebied van biobased materialen voor getalenteerde studenten en professionals.

Avans ontwikkelt innovatieve leeromgeving voor biobased materialen

De biobased economy is een economie waarbij biomassa (en niet olie) de belangrijkste grondstof voor de industrie is. In Zuid-Nederland zijn al veel bedrijven actief in materiaalonderzoek. Sommige maken al de vertaalslag van laboratorium naar pilot schaal voor de productie van nieuwe biobased bouwstenen voor polymere materialen. Doel is de creatie van economische waarde, extra bedrijvigheid en een groei in werkgelegenheid.

Martin Paul, Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht: “Op de Brightlands-campussen koppelt de universiteit onderzoek en onderwijs aan maatschappelijke betrokkenheid en kennisoverdracht. Door samen te werken met andere partijen uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven dragen we bij aan een vitale infrastructuur voor Limburg en de Euregio. We leggen de focus op kernthema’s, zoals biobased materialen, waarin onderzoeks- en onderwijsprogramma’s goed aansluiten op de economisch relevante speerpunten van de regio. Zo leveren we een positieve bijdrage aan maatschappelijke ontwikkelingen die helpen nieuwe banen te creëren.”

Toptalent aantrekken

Om de biobased transitie en de bedrijvigheid op topsnelheid te krijgen is een versnelling nodig in het aantrekken en opleiden van internationaal toptalent. De Universiteit Maastricht heeft speciaal daartoe op Brightlands Chemelot Campus de master Biobased Materials opgezet.

Om de instroom van internationale studenten en professionals te vergroten werkt de universiteit samen met Zuyd Hogeschool, CHILL, Avans Hogeschool, Brightlands Chemelot Campus, DSM en SABIC in het project Biobased Materials Plus.

Menno Knetsch, projectleider en opleidingsdirecteur Biobased Materials van de Universiteit Maastricht zegt hierover: “Het doel van dit project is een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door internationale studenten tijdens en na de studie te koppelen aan bedrijven en kennisinstellingen in de biobased economy in Zuid-Nederland willen wij ze binden aan onze regio.”

Biobased Materials Plus

Binnen het project Biobased Materials Plus ontwikkelen de deelnemende partijen onderwijsmodules en onderzoeksprojecten voor studenten, die worden ondergebracht in de innovatieve Research Based Learning leeromgeving van de masteropleiding.

 Het innovatieve onderwijsconcept Research Based Learning verweeft wetenschappelijk onderwijs en bedrijfsleven zodanig dat een unieke leer- en werkomgeving ontstaat die bijdraagt aan de biobased economy. Dit onderzoeks-gedreven bèta-onderwijs is nieuw en dient als dé onderwijsvorm voor de master Biobased Materials. Door in het hele programma complexe onderzoeksvraagstukken uit de industrie te gebruiken worden academische vaardigheden gekoppeld aan de R&D in het biobased bedrijfsleven.

Daarnaast worden een HBO honours-programma en pre-master schakelprogramma’s opgezet om doorlopende leerlijnen HBO-WO te realiseren, zodat het talent uit de regio optimaal wordt benut. Ook worden in het kader van Leven Lang Leren modules voor professionals in het segment biobased materials ontwikkeld.

Speciaal met het oog op internationale studenten wordt een International Students & Support Office opgericht. Dit kantoor zorgt voor de werving, facilitering en uitstroom van deze doelgroep naar de regio.

Aanwezigheid op de campus cruciaal

Knetsch: “Wij ontwikkelen deze opleiding op Brightlands Chemelot Campus vanwege de uitstekende voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ondersteuning. En vanwege de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Met onze vestiging op de campus hebben wij een uitstekende troef in handen om studenten en professionals uit het buitenland voor onze opleiding te interesseren.”

 Aan het project Biobased Materials Plus, met een looptijd tot 2019, is € 820 000 toegekend door OP?Zuid, het Operationeel Programma Zuid-Nederland, een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland. Het totale projectbudget bedraagt € 2,3 miljoen.

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur voor de Provincie Limburg: “Ook voor de Provincie Limburg is de ontwikkeling van de biobased economy belangrijk. Ik ben blij dat er via OP-Zuid nu ook Europees geld beschikbaar is om opleidingen op dit gebied binnen onze provincie mogelijk te maken. Daarbij wordt Limburg voor buitenlandse talenten interessant gemaakt als regio waar je uitstekend kunt studeren en werken.”

OP-Zuid

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, samen met de steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Het is een economisch stimuleringsprogramma dat met bijna € 186 miljoen mede wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en met € 46 miljoen door het Rijk. OP-Zuid heeft als voornaamste doelstellingen de bevordering van het concurrerend vermogen, een duurzame economische groei en een versterking van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland.

Meer informatie over Centre of Expertise Biobased Economy:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!