Bachelor - en Ad-opleidingen Aeres Hogeschool Wageningen van goede kwaliteit

De hbo-bacheloropleidingen ‘Educatie en Kennismanagement in de Groene Sector’ en ‘Opleiding tot leraar van de tweede graad in Consumptieve Technieken I en II’ van Aeres Hogeschool Wageningen zijn opnieuw geaccrediteerd door de NVAO, evenals de bijbehorende Ad-opleidingen ‘Bloemsierkunst’ en ‘Onderwijsondersteuner’.

Bachelor - en Ad-opleidingen Aeres Hogeschool Wageningen van goede kwaliteit

Afgestudeerden zijn uitstekend voorbereid op het beroepenveld, zo meldtde Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) welke hogeronderwijsinstellingen versterkt in hun kwaliteitscultuur.

Leren door doen en doen door leren

De opleidingen van Aeres Hogeschool Wageningen leveren goede docenten af, die voldoen aan de wettelijk vastgestelde bekwaamheidseisen en over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Het leren op de werkplek maakt structureel deel uit van het programma en studenten werken zowel in het onderwijs als in de sector aan hun competentiegroei en ontwikkeling. Leren door doen en doen door leren. De visitatiecommissie: ‘De inrichting van het onderwijs zet aan tot studeren.’

Stimulerende leeromgeving

Om goed onderwijs te kunnen volgen heb je ook een goede leeromgeving nodig. Allereerst constateert de visitatiecommissie dat ‘studenten gestimuleerd worden de praktijk in te gaan’. Maar daarnaast is het panel ‘onder de indruk van de huisvesting en de beschikbare materiële voorzieningen (standaard 7). Bij het ontwerp van het gebouw zijn de waarden die de opleidingen centraal willen stellen in het onderwijs als vertrekpunt gebruikt. Daarin is men uitmuntend geslaagd; er is naar oordeel van het panel een fysieke leeromgeving neergezet die optimaal aansluit bij de ambities van de hogeschool en de opleidingen.’

Waarde voor loopbaan

De visitatiecommissie heeft op basis van bestudering van afstudeerdossiers van de opleidingen (en afgeleide leerroutes daarbinnen) geconcludeerd dat afgestudeerden de beoogde eindkwalificaties in voldoende mate beheersen. En afgestudeerden waarmee gesproken is, onderstrepen de waarde van de opleidingen voor hun professionele loopbaan. Wel beveelt de commissie aan dat de afstudeerwerkstukken wat minder omvangrijk zouden mogen zijn. Dat bevordert ‘abstraherend vermogen’, aldus de commissie. Studenten zullen dat geen straf vinden.

Bij de opleidingen horen ook de Educatieve Minor en het PDG, Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. Ook daar heeft de NVAO zich positief over uitgelaten.

Meer informatie over Aeres Hogeschool Wageningen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!