BAM-studenten van Koning Willem I College leren over praktijk dankzij Heijmans Woningbouw

  • Bouw
  • Bron: KW1C

Het Koning Willem I College en Heijmans Woningbouw hebben vorig jaar de ambitie uitgesproken intensiever met elkaar samen te werken. In het kader van de beroepspraktijkvorming zijn nauw op de praktijk aansluitende en kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen van groot belang.

BAM-studenten van Koning Willem I College leren over praktijk dankzij Heijmans Woningbouw

Hetzelfde geldt voor de deskundigheidsbevordering door middel van excursies, workshops en gastcolleges over relevante onderwerpen. Onlangs vond er op het Koning Willem I College daarom een interessant gastcollege over het project Willemspoort plaats en binnenkort gaan de studenten ook nog op excursie naar de betreffende bouwlocatie.

Gastcollege door Heijmans Woningbouw

In de Workplaza van de School voor de Toekomst is een vijftigtal tweedejaars architectuurstudenten van de opleiding BAM (Bouw-infra, Architectuur & Meubeldesign) in een halve cirkel aangeschoven om te luisteren naar wat Marco van den Burg en Frank Ekels te vertellen hebben. Beiden zijn werkzaam bij Heijmans Woningbouw. De een opereert op landelijk niveau als senior engineer bij de afdeling Bouwmethodieken. De ander is senior werkvoorbereider en fungeert op de locatie Willemspoort als projectcoördinator. Voordat het tweetal inhoudelijk ingaat op de voornaamste ontwikkelingen op de bouwplaats wordt eerst nog in een filmpje weergegeven waartoe 'De hand van Heijmans' zoal in staat is. Tal van initiatieven die zijn gerealiseerd komen voorbij. Een drietrapsraket vormt onomstotelijk de rode draad van het verhaal: bouwen met nieuwe ideeën, dromen waarmaken en duurzaam vooruitkijken.

Algemene projectgegevens

Hierna deelt Ekels de meest uiteenlopende algemene projectgegevens met de studenten, die overigens meteen 'geraakt' zijn. "Om willekeurig een paar cijfers te noemen: in totaal bouwen we zo'n driehonderd appartementen, onder te verdelen in sociale huur-, middeldure huur- en koopappartementen. In de huidige fase-3 gaat het om honderd appartementen; alleen al daarvoor hebben we onder andere 466.000 kilo wapeningsstaal, 5800 m3 beton en 480.000 gevelstenen nodig", weet Ekels. "Een ander interessant weetje: tijdens het gehele bouwproces sluiten we zo'n 120 contracten af met allerlei bedrijven die op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren. De verwachte oplevering is trouwens over een jaar."

Tunnelgietbouw

Van den Burg haakt expliciet in op de bouwmethodieken. "Bij het project Willemspoort hebben we voornamelijk gekozen voor tunnelgietbouw. Een groot voordeel is dat met behulp van tunnelvormige betonbekisting twee wanden en de tussenliggende verdiepingsvloer in één stort kunnen worden gerealiseerd. Vanwege het repeterende karakter van de werkzaamheden gebruiken we daarbij een stalen mal. Telkens wordt er vroeg in de middag gestort. De volgende ochtend kijken we of het beton voldoende is uitgehard. Als dat het geval is, gaan we over tot het ontkisten van de mal. Elke bouwlaag neemt ongeveer een week bouwtijd in beslag", doceert Van den Burg. "Tunnelgietbouw is dus een snelle bouwmethode. Een voorwaarde is wel dat er is sprake is van een degelijke voorbereiding; alle onderdelen moeten vooraf liefst in 3D worden uitgetekend. Zeker indien veel prefab materialen worden gebruikt. En minstens zo belangrijk is dat het team goed op elkaar is ingespeeld."  

Een leuke en leerzame les

Na bijna een uur gastcollege sluit Ekels op een speelse wijze af met een 'rara'-quiz. De aanwezige studenten moeten raden welke onderdelen uit de dagelijkse praktijk hij heeft meegenomen. Achtereenvolgens komen een oplegrubber voor een prefab betonplaat, een betonconus, een wapeningsdoorsteekanker, een kimanker en diverse afstandhouders tevoorschijn. De onderdelen worden een voor een herkend. "Ik vond het een leuke en leerzame les. De stof was niet te moeilijk en vormde tegelijkertijd op meerdere punten een eyeopener", concludeert student Stijn.

Oriënterende fase

"Dit gastcollege sluit prima aan op de lessen waarin onder meer het onderwerp gietbouw aan de orde komt. Momenteel zitten deze studenten, die drie klassen vertegenwoordigen, in een soort oriënterende fase. Ze hebben aan het begin van het schooljaar de opdracht gekregen zélf -althans in grote lijnen- in groepjes van twee een woningbouwproject te ontwerpen en daar waar mogelijk de technische details uit te werken. Dit gedurende een periode van tien weken", doet leraar Jeroen Veltman na afloop uit de doeken. "Het is de bedoeling dat op korte termijn ook andere 'BAM'-klassen hetzelfde gastcollege krijgen voorgeschoteld. Een gastcollege over bijvoorbeeld seriematige woningbouw zou in de toekomst óók een mogelijkheid kunnen zijn."

Hoog ambitieniveau

Erwin Brouwer, directeur van de afdeling BAM, reageert eveneens positief: "Dit onderwerp leent zich uitstekend om de theorie en de praktijk aan elkaar te koppelen. Het brengen van een bezoek aan de bouwplaats maakt de vertaling naar de praktijk vanzelfsprekend een stuk concreter. Dat Willemspoort pal naast ons opleidingsinstituut gelegen is, vergroot denk ik de betrokkenheid. Evenals het feit dat de wortels van Heijmans in deze regio liggen. In het belang van het curriculum van onze opleidingen, die zonder uitzondering een hoog ambitieniveau kennen, is het in algemene zin sowieso een goede zaak om het bedrijfsleven zoveel mogelijk bij het onderwijs te betrekken."  Juist een toonaangevend bedrijf als Heijmans, dat bovendien sterk gericht is op innovatie en expertise, kan volgens Brouwer in een bijzondere mate een bijdrage leveren aan de noodzakelijke kennisontwikkeling.

"En omgekeerd kunnen de studenten ons voorzien in de sterke behoefte aan een adequate instroom van personeel op mbo-niveau. Denk bijvoorbeeld aan werkvoorbereiders, timmerlieden en calculators. In eerste instantie via stages en wie weet later middels de invulling van vacatures", besluit Patrick van Meijl, bedrijfsleider bij Heijmans Woningbouw.

Meer informatie over Koning Willem I College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!