Barneveld optimaliseert dienstverlening aan ondernemers

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld onderzoekt de komende periode op welke wijze de dienstverlening aan ondernemers kan worden verbeterd. Ondernemers en medewerkers van de gemeente worden gevraagd naar hun ervaringen met het aanvragen en behandelen van vergunningen en producten die van belang zijn voor ondernemers.

Barneveld optimaliseert dienstverlening aan ondernemers

De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren. Dat levert de gemeente het ‘Bewijs van Goede Dienst’ op.

De gemeente Barneveld is een fijne gemeente om te wonen en te werken. Veel bedrijven vestigen zich in Barneveld, onder andere vanwege de strategische ligging. De gemeente Barneveld werkt tegelijkertijd aan de uitbreiding van de bedrijventerreinen, zoals de uitgifte van bedrijfsgrond op Briellaerd-Noord, Harselaar en Puurveen.

Faciliteren
Barneveld vindt het belangrijk dat gevestigde en nieuwe ondernemers goed worden gefaciliteerd. Daarom heeft de gemeente enkele jaren geleden een fysiek en digitaal ondernemersloket gerealiseerd. Dit loket is dé vraagbaak voor ondernemers als zij vragen hebben over ondernemen in Barneveld.

De gemeente zoekt daarnaast continu naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ervaringen van ondernemers met het aanvragen van vergunningen en andere producten van de gemeente die te maken hebben met het ondernemerschap. De gemeente heeft bureau Quint Result opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

Onderzoeksbureau Quint Result onderzoekt aan de hand van verschillende voorbeelden hoe de dienstverlening op het gebied van vergunningen en producten op dit moment is geregeld.

Ondernemers wordt gevraagd naar hun ervaringen met het aanvragen van één of meer vergunningen of producten bij de gemeente;

Medewerkers van de gemeente Barneveld worden geïnterviewd naar hun ervaringen en gevraagd op welke wijze de samenwerking van verschillende betrokken afdelingen kan worden verbeterd;

De uitkomsten van het onderzoek geven aan wat er op dit moment goed gaat, maar ook wat kan worden verbeterd. De gemeente heeft aangegeven dat de aanbevelingen, zoveel als mogelijk, worden uitgevoerd. Dat levert de gemeente Barneveld het ‘Bewijs van Goede Dienst’ aan ondernemers op. Daarnaast dragen de uitkomsten van het onderzoek bij aan deregulering; minder (administratieve) regels voor ondernemers.

Voorbereiding van eHerkenning
De gemeente Barneveld is, vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek, al wel gestart met de voorbereidingen voor de invoering van de zogenoemde eHerkenning. Dat is de digitale mogelijkheid voor ondernemers om vergunningen en producten 24 uur per dag, 7 dagen per week via de website van de gemeente Barneveld te regelen. De eHerkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!