BBETC zoekt een Directeur Techniek Koepel Zeeland

Als directeur ontwikkelt u de beleidsvisie en business case Bio Base Europe Training Center

BBETC zoekt een Directeur Techniek Koepel Zeeland

Als directeur ontwikkelt u de beleidsvisie en business case Bio Base Europe Training Center en bent u gedreven om de Techniek promotie hoog op de agenda te houden van het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. U beschikt over ruime ervaring als manager en bestuurder en bent bekend met financiële en juridische vraagstukken. U bent goed ingevoerd in het Openbaar Bestuur en het Techniek Onderwijs. Daarnaast bent u in staat met beperkte middelen, in een complex speelveld, resultaten te boeken. U realiseert synergie tussen de drie zuilen en bereikt de gezamelijke ambitie rondom Techniek binnen de provincie Zeeland. Zie hironder een uitgebreide beschrijving van de vacature.

Profiel Directeur Techniek Koepel Zeeland

Doel Techniek Koepel Zeeland

Een gezonde exploitatie en bundeling van de activiteiten rondom techniek binnen de Provincie Zeeland in een Techniek Koepel bestaande uit drie onderdelen, te weten een ' Techniekpromotie-zuil' het op te richten Huis van de Techniek (HvdT: samenwerking techniek promotie-partijen via statutaire omvorming Technocentrum Zeeland), stichting Bio Base Europe Training Center (BBE-TC) en de Bio Base Europe Coöperatie (BBE-C). Voor alle onderdelen geldt dat meer bedrijven en andere instellingen dienen te worden betrokken voor deelname aan (financiering van) de activiteiten. Voor het onderdeel BBE-TC is het bovendien van belang om de deelname van Nederlandse en Vlaamse jongeren sterk te vergroten.
(Qua tijdsbesteding is de hoofdtaak directeur Stichting BBE TC, gevolgd door directeur BBE Coöperatie. Verdere specifieke verdeling van tijd wordt uitgewerkt tussen de 3 zuilen.)

Plaats in de organisatie

De directeur is verantwoording verschuldigd aan de 3 onafhankelijke besturen van de verschillende onafhankelijke instituten zijnde Huis van de Techniek, BBE-TC en BBE-C.
De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele activiteiten van BBE TC en BBE-C én voor de strategie, samenhang, synergie van/tussen de drie zuilen én hun gezamenlijke ambitie. Het is noodzakelijk dat er tussen de drie zuilen over en weer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise om doelstellingen en ambities op kwalitatief goede én betaalbare wijze te realiseren.

Kennis en Opleiding

 • HBO/WO niveau
 • Bestuurlijke en management ervaring
 • Ervaring met financiële en juridische vraagstukken
 • Ervaring met techniek en kennis van de onderwijs-infrastructuur (van primair- tot wetenschappelijk onderwijs) is een pré
 • Eerder actief betrokken geweest bij communicatie en/of promotie activiteiten
 • Goede kennis van Openbaar Bestuur op provinciaal en gemeentelijk niveau
 • Ervaring binnen het bedrijfsleven
 • Goede netwerker (binnen Zeeland, nationaal én grensoverschrijdend)

Persoonskenmerken

 • Ambitieus, gedreven om Techniek onderwijs hoog op de agenda te houden van het bedrijfsleven, het onderwijs en de beleidsmakers in de Provincie en op landelijk niveau
 • Creatief en innovatief, in staat om in een complex speelveld van belanghebbenden met beperkte middelen resultaat te boeken
 • Goede onderhandelingsvaardigheden, in staat compromis te bereiken
 • Goede communicatieve eigenschappen in woord en schrift

Taken

De directeur formuleert, in samenspraak met de besturen van Huis van de Techniek, BBE-TC en BBE-C een gezamenlijke ambitie voor de Techniek Koepel Zeeland. Waarbij o.a. aandacht wordt besteed aan: verantwoording richting Interreg, doorontwikkelen van de Biobased Experience, synergie met BBE Pilot plant in Gent.

 • De directeur realiseert de vorming van het HvdT zoals aangegeven in de notitie van BZW dd 14-02-2014.
 • Opstellen van samenwerkingsovereenkomsten tussen de binnen de Techniek Koepel Zeeland participerende partijen.
 • Onderzoeken en benutten van mogelijkheden tot synergie en kostenbesparingen tussen de 3 zuilen ('Techniekpromotie-zuil', BBE-TC, BBE-C).
 • Ontwikkelen van een beleidsvisie met bijpassende realistische en sluitende business case voor Bio Base Europe Training Center), die voldoet aan de Interreg-eisen en criteria.
 • Zorgen voor meer bedrijven-participanten binnen alle drie de zuilen van de Techniek Koepel Zeeland.
 • Meer deelnemende bedrijven aantrekken en meer trainingen verzorgen binnen BBE Coöperatie
 • Meer bedrijven en andere organisaties betrekken en meer jongeren ontvangen binnen Bio Base Experience (onderdeel van stichting BBE TC)
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een Techniek Koepel visiestuk (reële tijdspanne circa 10 jaar)
 • + concretisering in een actieplan.
 • Ontwikkelen en (laten) uitvoeren van een communicatieplan.

Contactpersoon tijdens wervingsprocedure is de heer Jan Lonink, email: j.lonink@terneuzen.nl

Meer informatie over Bio Base Europe Training Center:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!