BDO benoemt Commissie Publiek Belang

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO

Een CPB ziet toe op de manier waarop accountantsorganisaties het publiek belang waarborgen. Het instellen van de CPB is onderdeel van de Code Accountantsorganisaties.

BDO benoemt Commissie Publiek Belang

BDO Audit & Assurance heeft een Commissie Publiek Belang (CPB) ingesteld. De commissie bestaat uit Mariëtte Doornekamp, extern lid en tevens voorzitter, Paul Thijssen, extern lid, en Bert Scholten, intern lid en partner bij BDO.

Eén van de taken van de CPB bestaat uit het versterken van de communicatie met in- en externe partijen. Jouke Jelgerhuis Swildens, bestuurslid Audit & Assurance: “Het publiek belang is altijd een hele belangrijke factor in het werk van de externe accountant.  Om dat belang op de juiste manier te blijven dienen, gaan we de bestaande dialoog met stakeholders intensiveren. De CPB krijgt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zal de commissie kritisch naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen BDO kijken, teneinde onze rol als externe accountant zo optimaal mogelijk in te vullen.”

Over de grenzen van de Code heen

De CPB van BDO is een vaste commissie van de Raad van Toezicht van BDO Holding B.V. Haar primaire taak is toe te zien op de borging van het publieke belang binnen BDO Audit & Assurance B.V. maar de commissie zal ook, zover relevant, over de grenzen van de Code heen op de andere bedrijfsonderdelen van BDO Holding B.V. toezichthouden. De belangrijkste aandachtsgebieden van de CPB van BDO zijn:

  • de beoordeling van de bestuurlijke besluitvorming;
  • het kwaliteitsbeheersingssysteem en risicomanagement;
  • het beloningsbeleid voor de externe accountants, partners en bestuurders;
  • de procedure van afhandeling van klachten en meldingen in het kader van de klachten en klokkenluidersregeling van BDO;
  • de externe rapportages;
  • de dialoog met interne en externe belanghebbenden, bij welke dialoog de commissie ook zelf actief betrokken zal dienen te zijn;
  • (potentiële) reputatierisico’s; 
  • de naleving van de Code.

Onafhankelijke externe leden

De eerste leden van de CPB zijn benoemd door de Raad van Toezicht van BDO. De commissie bestaat - overeenkomstig de vereisten van de Code - in de meerderheid uit onafhankelijke, externe leden. De leden van de CPB hebben eveneens zitting in de Raad van Toezicht van BDO. De commissie vergadert (tenminste) viermaal per jaar. De vergaderingen worden – namens de Raad van Bestuur van BDO  - door de portefeuillehouder Audit & Assurance bijgewoond.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!