Bewuste bedrijfsvoering bij AGEL Adviseurs

  • Innovatie & MVO

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. In het MVO-beleid van AGEL Adviseurs streeft men ook ook naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering. In maart 2017 heeft AGEL Adviseurs een certificering op de CO2-Prestatieladder behaald.

Bewuste bedrijfsvoering bij AGEL Adviseurs

AGEL is al een aantal jaren bezig met energiebesparing en CO2 reductie. Zij kennen een CO2 bewuste autoregeling (er worden alleen A-label auto’s geleased) en er zijn mede op hun initiatief door de verhuurder van het kantoor diverse energiebesparende maatregelen genomen.

CO2-Prestatieladder niveau 3

In maart 2017 hebben ze de volgende stap gezet, het behalen van een certificering op de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen zij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn hun belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop zij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor Niveau 3. Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Inzicht

AGEL adviseurs heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve reductiedoelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

Reductie

AGEL adviseurs heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

Communicatie

AGEL adviseurs communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Participatie

AGEL adviseurs neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal.


Meer informatie over AGEL ADVISEURS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!