Bezuinigingen bij Defensie bieden kansen voor bedrijfsleven

  • Maintenance
  • Bron: Dutch Institute World Class Maintenance

Door de inkrimping van de krijgsmacht zal Defensie vaker een beroep op het bedrijfsleven gaan doen om het defensiematerieel inzetbaar te houden.

Bezuinigingen bij Defensie bieden kansen voor bedrijfsleven

Door bezuinigingen krimpt de krijgsmacht, met name in het personeelsbestand. Om het defensiematerieel volledig inzetbaar te houden, zal Defensie een groter beroep op het bedrijfsleven moeten doen in de vorm van sourcing, onder meer voor MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Het Ministerie van Defensie heeft daarvoor recent nieuwe kaders vastgesteld. In november organiseerden de ontwikkelingsmaatschappijen OMFL en Oost NV een bijeenkomst om bedrijven te informeren over deze ontwikkeling en de kansen die de instandhouding van defensiematerieel hun biedt. Ook DI-WCM was hierbij aanwezig.

Sourcing

Echter als gevolg van de bezuinigingen bij Defensie en veranderende Europese regelgeving zal de omvang van het compensatie-instrument en de mogelijkheid compensatieopdrachten binnen te halen afnemen. Tegelijk bieden de bezuinigingen, die met name ten koste van het personeel gaan, nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Immers, Defensie zal zijn materieel in stand moeten blijven houden en heeft daarvoor het instrument van sourcing ingezet.

Maintenance

Bij instandhouding speelt onderhoud, oftewel maintenance, een essentiële rol. Lex Besselink, algemeen directeur van de stichting Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM), sprak over de waarde van maintenance en de inspanningen om in Nederland maintenance naar een hoger niveau (world class) te brengen en de noodzaak tot meer en betere samenwerking in de keten.

Dutch Institute World Class Maintenance

DI-WCM bestrijkt heel Nederland, met een focus op Zuid Nederland, Rijnmond gebied, Noord Holland Noord en Energy Vally in Groningen, om het bewustzijn over het belang van maintenance uit te dragen. Thema’s daarbij zijn integrale benadering, total cost of ownership, cross-sectoraal denken, continue innovatie en samenwerking. Die samenwerking is veelzijdig: tussen asset owners en contractors, tussen contractors en subcontractors, en in de triple helix van bedrijfsleven, kennisinstellingen, scholen en overheden. DI-WCM initieert innovatieprojecten, bijvoorbeeld voor condition-based/usage-driven maintenance, corrosie preventie en bestrijding, levensduur verlengend onderhoud en neemt deel in regionale activiteiten, zoals Maintenance Value Park Terneuzen, Business Park Aviolanda bij Woensdrecht, Aerospace & Maintenance Park Gate2 Tilburg, Maastricht Maintenance Boulevard, Chemelot en RDM Campus in Rotterdam. Ook is DI-WCM actief met onderwerpen rond arbeidsmarkt en onderwijs i.s.m. het Maintenance Education Consortium en werkt intensief samen met ‘zusterorganisaties’ als Profion en NVDO en vele andere (industriële) partners.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!