Biobased Delta heet voortaan Circular Biobased Delta

Niet alleen biobased, maar ook fossiele brandstoffen zijn belangrijk voor de stakeholders van de stichting Biobased Delta. Om meer aandacht hieraan te geven, gaat de stichting verder onder de naam Circular Biobased Delta. Dat werd vorige week bekend gemaakt.

Biobased Delta heet voortaan Circular Biobased Delta

Om zuinig om te gaan met plantaardige grondstoffen en landbouwgrond dienen ook plantaardige grondstoffen circulair te worden ingezet. De stichting Biobased Delta maakt zich al sinds 2012 hard voor de groei van de biobased economie in de Delta regio. Dit om de negatieve gevolgen van de traditionele economie op ons klimaat en op de schaarse voorraad van onze natuurlijke rijkdommen te voorkomen. Zij doet dit onder andere door bedrijven onderling te verbinden, startups te helpen met adviezen over technologie en markt, projecten op te starten en jaarlijkse bijeenkomsten te organiseren.

10 jarenplan

Voor de naam bekend werd gemaakt, gaf Willem Sederel, bestuurslid van Circular Biobased Delta, een presentatie over het 10 jarenplan waarmee de stichting 10 megaton CO2 uitstoot wil reduceren in 2030. Het plan is gebaseerd op vier pijlers: business, technologie, talent ontwikkeling en ecosysteem ontwikkeling. Willem: “We onderzoeken een groot aantal innovatieve mogelijkheden die bij kunnen dragen aan de realisatie van de het gewenste CO2-reductie. We moeten 100, misschien wel 200 initiatieven de revue laten passeren om de parels te identificeren die wij ondersteunen in hun groei. Zelfs als 50% mislukt, zijn er dan nog voldoende projecten over om de CO2 reductie target te halen”. 

Coördinator van het netwerk

Circular Biobased Delta is een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt. De stichting is de spil waar het ecosysteem om draait en heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. 

Meer informatie over Circular Biobased Delta:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!