Consortium vraagfinanciering in de zorg gestart

  • Farma & Zorg
  • Bron: Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE), NHL Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en NCOI Opleidingen werken samen in een consortium rond het experiment vraagfinanciering in de zorg.

Consortium vraagfinanciering in de zorg gestart

(Foto v.l.n.r.:) NCOI – E.S.J. Verduyn (Directeur onderwijs NCOI) NHL – J. van Iersel (CvB NHL) CHE – H.J. van Wijnen (CvB CHE) HZ - H.J. Zielstra (Directeur Academie voor Educatie en Pedagogiek)

Zij spelen hiermee in op de toenemende vraag om hoger opgeleiden in de zorg. Professionals in deze sector hebben behoefte aan onderwijs op maat: toegespitst op wat zij al kennen en kunnen. Op vrijdag 27 januari 2017 tekenden de partners de samenwerkingsovereenkomst op de CHE.

Experiment vraagfinanciering

Het experiment vraagfinanciering geeft de mogelijk aan de student om op maat te leren, de hogeschool om los van de leslocatie onderwijs aan te bieden en de werkgever de gelegenheid om (nog) meer inbreng te hebben in het curriculum en de uitvoering ervan. De financiering sluit hierop aan. De reguliere bekostiging vanuit de overheid verschuift naar een voucherbekostiging waarin zowel de overheid als de werkgever hun financiële bijdrage leveren.

Voucherbekostiging

In 2015 werd de vraagfinanciering binnen Zorg & Welzijn door branches, werkgevers en hogescholen verkend. Het ministerie OCW startte een experiment vraagfinanciering waarin voucherbekostiging het uitgangspunt is. De CHE heeft het initiatief genomen om een kopgroep te vormen met een aantal hogescholen en commerciële instellingen. Dit heeft geresulteerd in een consortium.

Het consortium werkt in verschillende experimenten aan de ontwikkeling van onderwijs, de samenwerking met werkgevers in de regio en een gemeenschappelijke visie op opleiden van professionals in de toekomst. Een samenwerking tussen bekostigde en commerciële partijen binnen dit consortium is uniek.

Professionalisering als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Harmen van Wijnen, voorzitter van het College van Bestuur van de CHE: “Een leven lang professionaliseren binnen de zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, werkgevers en onderwijsinstellingen. Dat vraagt om onderwijs dat sámen met partners uit het werkveld wordt vormgegeven. De bachelor – en Associate Degree opleidingen moeten aansluiten op de behoefte van zorgprofessionals. Wij willen bijvoorbeeld onderwijs in behapbare modules kunnen bieden, maar daar sluit de huidige bekostiging vanuit de overheid niet op aan. Een van onze doelen is om inzicht te geven in de wijze waarop opleiden op de werkplek kan leiden tot meer instroom in het hoger onderwijs en bijdraagt aan een betere onderwijskwaliteit en een hoger eindniveau.”

Meer informatie over Christelijke Hogeschool Ede (CHE):

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!