Convenant tussen Koning Willem I College en Heijmans Woningbouw ondertekend

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Koning Willem I College

Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch en Heijmans Woningbouw gaan intensiever met elkaar samenwerken. Cor van Gerven, lid van het College van Bestuur van het KW1C, en Jeroen de Bekker –directeur van Heijmans Woningbouw- hebben onlangs een speciaal convenant ondertekend.

Convenant tussen Koning Willem I College en Heijmans Woningbouw ondertekend

foto: Cor van Gerven(l) en Jeroen de Bekker(r)

In het convenant wordt onder meer –met het oog op de beroepspraktijkvorming- gehamerd op een nauwere onderlinge afstemming.

Yasemin Karaman (25) zit geconcentreerd achter haar bureau op het hoofdkantoor van Heijmans in Rosmalen, bezig om uiteenlopende woonwensen te optimaliseren. Sinds afgelopen voorjaar vervult ze de functie van kopersbegeleider. “Ik heb hier stage gelopen in de tijd dat ik nog studeerde aan het Koning Willem I College, waar ik de opleiding Architectuur & Bouwkunde heb gevolgd. Het was een aangename en leerzame tijd. De praktijk sloot prima aan bij de theorie en andersom. Dat ik nu uitgerekend op deze plek een baan heb gevonden, is eigenlijk geen toeval”, vertelt ze even later met een brede glimlach.

Flinke boost

De verwachting is dat het bestaande een-tweetje tussen het KW1C en Heijmans Woningbouw door de ondertekening van het convenant in de nabije toekomst een flinke boost krijgt. Dit in zowel kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Het uitgangspunt is dat er kennis en ervaring zal worden uitgewisseld, wat voor beide partijen een grote meerwaarde biedt. “Voor ons opleidingsinstituut, dat een hoog ambitieniveau kent, is in het algemeen een goede samenwerking met het beroepenveld van wezenlijk belang om het curriculum van de opleidingen te kunnen blijven toetsen. Ik doel dan vooral op de beschikbare stageplaatsen. In Heijmans zien we een bijzondere partner voor een langdurige samenwerking rondom kennisontwikkeling op het gebied van opleidingen in de woningbouw”, onderstreept Cor van Gerven, lid van het College van Bestuur.

Toonaangevend

Erwin Brouwer, directeur van de opleiding Bouw, Infra, Architectuur & Meubeldesign, is het roerend met Van Gerven eens. “Heijmans is al geruime tijd een toonaangevend bedrijf dat bovendien sterk gericht is op expertise en innovatie. Oók zeker in deze regio, waar feitelijk de roots van het bedrijf liggen, vertelt Brouwer. “Bij innovatie kun je denken aan luchtdicht en duurzaam bouwen, maar ook bijvoorbeeld aan de inzet van moderne hulpmiddelen als 3-D printing en metselende robots. Het afgelopen studiejaar liepen ongeveer twintig (veelal derdejaars) studenten van het KW1C stage bij Heijmans Woningbouw. Met name timmerlieden, calculators en werkvoorbereiders. Het is de bedoeling dat het aantal zal stijgen.”

Behoefte aan adequate instroom

Aan de andere kant heeft Heijmans Woningbouw, dat momenteel in het bezit is van een goede orderportefeuille, een sterke behoefte aan adequate instroom van technisch personeel op MBO-niveau. “Vanwege de crisis in de bouwsector hebben minder jongeren de afgelopen jaren gekozen voor een aan de bouw gerelateerde opleiding. Mede door de vergrijzing is het aantal vacatures fors toegenomen. Het zoeken naar personeel valt niet altijd mee. Daarom willen we graag een helpende hand bieden bij het opleiden van personeel”, benadrukt Jeroen de Bekker, directeur van Heijmans Woningbouw. “Om feeling met het onderwijs uit te bouwen en de opleidingen nog beter aan te laten sluiten bij de praktijk hebben we ervoor gekozen om een samenwerking met het Koning Willem I College te intensiveren.”
In het kader van deskundigheidsbevordering gaat Heijmans tevens gastcolleges en workshops over relevante onderwerpen verzorgen en excursies naar bijvoorbeeld een bouwplaats organiseren. “Dit alles is niet alleen bedoeld voor studenten; óók leraren kunnen eventueel ‘aanschuiven’. Verder zijn we graag bereid om in de toekomst mee te denken bij het samenstellen van vakkenpakketten”, aldus De Bekker.

Auteur: Chris Korsten

Meer informatie over Koning Willem I College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!