Corona update: van Werktijdverkorting naar Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in rap tempo op. Was het eerder nog mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen, een paar uur later werd dat omgezet in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

Corona update: van Werktijdverkorting naar Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

In deze blog gaat Frans van Meer van Asselbergs & Klinkhamer dieper in op wat de gevolgen zijn van deze nieuwe noodmaatregel die door minister Koolmees is afgekondigd. 

Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in rap tempo op. Gisteren schreef mijn collega Jeroen van Kollenburg nog over de mogelijkheid voor werkgevers om werktijdverkorting aan te vragen. Enkele uren later liet Minister Koolmees tijdens een persconferentie weten dat de regeling werktijdverkorting was ingetrokken en dat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud daarvoor in de plaats komt. Tijd voor weer een update.

Regeling Werktijdverkorting ingetrokken

De belangrijkste redenen voor de intrekking waren de stortvloed aan aanvragen die in enkele dagen werden ingediend en het feit dat daardoor een snelle afhandeling niet meer kon worden gegarandeerd. Waar er normaal gesproken jaarlijks tussen de 150 en 200 aanvragen worden gedaan, stond de teller direct voor het intrekken van de regeling op 78.000 en was er al voor meer dan 750.000 werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Volgens de Minister zou het bovendien moeilijk te controleren zijn of de werkvermindering het directe gevolg is van de virusuitbraak.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tegelijk met de intrekking van de regeling werktijdverkorting kondigde de Minister de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, de NOW, aan. De Minister noemde tijdens de persconferentie en in zijn brief aan de Tweede Kamer de volgende uitgangspunten voor de regeling:

 • Het aanvraagproces wordt sterk vereenvoudigd;
 • Reeds ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden gezien als aanvragen voor de NOW, mogelijk moeten er nog extra gegevens worden verstrekt;
 • Er moet sprake zijn van minimaal 20% verwacht omzetverlies (sinds 1 maart jl.);
 • Drie maanden tegemoetkoming in loonkosten voor maximaal 90%. Is sprake van een omzetdaling van 100% dan bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten 90%. Bedraagt de omzetdaling 50% dan bedraagt de tegemoetkoming 45% en daalt de omzet met 25% dan bedraagt de compensatie 22,5%;
 • De tegemoetkoming kan eenmaal worden verlengd (drie maanden);
 • De werkgever moet 100% van het loon blijven doorbetalen;
 • De werkgever mag tijdens tegemoetkoming geen werknemers ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen;
 • De WW-rechten van werknemers worden niet opgesoupeerd;
 • De tegemoetkoming geldt voor zowel vaste als flexibele werknemers;
 • Het UWV geeft in eerste instantie voorschot van 80%, achteraf wordt vastgesteld wat het precieze omzetverlies is en daarop wordt de definitieve tegemoetkoming gebaseerd. Daarbij kan nabetaling of terugvordering aan de orde zijn;
 • Werkgevers en werknemers kunnen afspraken maken of er wel, niet of beperkt wordt gewerkt.
 • Balans in de uitwerkingsaspecten is van belang

De Minister haastte zich erbij te zeggen dat momenteel samen met het UWV hard gewerkt wordt aan de uitwerkingsaspecten. Daarbij zal een goede balans moeten bestaan tussen een snelle en adequate dienstverlening enerzijds en de belangen van een tijdige en correcte naleving van de regeling anderzijds. Minister Koolmees merkte daarbij op dat maximaal wordt ingezet op een snelle inwerkingtreding.

A&K houdt je op de hoogte

Zodra meer duidelijk is over de concrete uitwerking van de regeling of de datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend, hoor je natuurlijk weer van ons.

Heb je vragen over de NOW, neem dan gerust contact op. We helpen je graag.

Meer informatie over ASSELBERGS & KLINKHAMER ADVOCATEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!