De Bethode helpt bij re-integratie en verzuim

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: De Bethode

Langdurige ziekte of verzuim van medewerkers is voor veel werkgevers een probleem. Bovendien bestaan er veel misvattingen over het re-integratietraject. ‘Veel werkgevers nemen het niet zo nauw met het opstellen van een plan van aanpak als medewerkers 6 weken ziek zijn. Toch dienen alle termijnen strikt gevolgd te worden’, zegt Willem van Herpen van De Bethode in Goes.

De Bethode helpt bij re-integratie en verzuim

Deze organisatie helpt werkgevers en werknemers met een team van re-integratie- en verzuimspecialisten om de schadelast bij ziekte van medewerkers zoveel mogelijk te beperken.

De meerwaarde van ziekenbezoek

‘Ik zie in de praktijk vaak dat een plan van aanpak of bijstelling daarvan niet getekend is door de zieke werknemer, omdat deze persoon niet naar de zaak kan komen’, vertelt Willem van Herpen. ‘Dat is geen goede zaak, want als werkgever moet je ook regelmatig contact houden met een zieke medewerker. Wanneer iemand op ziekenbezoek gaat, dan kan deze persoon het plan laten ondertekenen door de medewerker. Op die manier kan worden voorkomen dat de werkgever tegen het einde van het eerste ziektejaar ineens nog een plan van aanpak moet laten tekenen door de medewerker.’

Arbeidsdeskundig onderzoek

Veel werkgevers vinden het niet nodig om tegen het einde van het eerste ziektejaar van een medewerker een arbeidsdeskundig onderzoek te laten instellen. ‘Werkgevers denken hiermee kosten te besparen, maar zo’n onderzoek kan ook hele waardevolle resultaten opleveren. De arbeidskundige die het onderzoek uitvoert kan bijvoorbeeld richtlijnen geven aan de zieke werknemer en soms ook beroepen duiden die wellicht wel kunnen worden uitgevoerd door deze persoon.’

Verplicht solliciteren

Een ander misverstand is volgens de re-integratiespecialist dat wanneer de bedrijfsarts heeft aangegeven dat een medewerker weer voorzichtig wat arbeidsritme mag opdoen, er geen verdere re-integratie activiteiten meer gedaan hoeven worden. ‘Het verplicht solliciteren blijft in zo’n geval gewoon van kracht. Want het is van tevoren moeilijk te voorspellen of de werknemer zodanig zal herstellen dat hij zijn eigen werkzaamheden weer volledig kan gaan uitvoeren. Als er dan niets meer gedaan is aan sollicitaties, heeft de werkgever een probleem bij de beoordeling van het re-integratiedossier.’ Werkgevers die tussentijds willen weten of zij voldoende doen om een zieke medewerker de kans te geven om te re-integreren kunnen tussentijds altijd een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Mindset

De Betho is het sociaal werkbedrijf voor zes Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen. Daarnaast verzorgt de organisatie (onder de naam de Bethode) 1e spoor- en 2e spoor-trajecten in het kader van de Wet verbetering poortwachter. In het 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Als duidelijk wordt dat dit niet mogelijk is, dient het 2e spoor te worden opgestart. Bij 2e spoor-trajecten is het volgens Van Herpen telkens weer een uitdaging om medewerkers te helpen om hun mindset te veranderen. ‘Mensen zitten vaak in een dip, omdat ze hun oude werk niet meer kunnen uitoefenen. Dat is vervelend, maar ze moeten wel verder met hun leven. Wij kijken vooral naar wat medewerkers nog wél kunnen en wat ze graag willen gaan doen. Ook onderzoeken we in hoeverre mensen nog in staat zijn om fysieke werkzaamheden te verrichten. Bij De Bethode doen we er alles aan om het beste uit mensen naar boven te halen.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over BETHO, DE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!