Deltascholen: themamiddag over onderwijs anders organiseren

  • Onderwijs & Training
  • Bron: KPC Groep

‘Ruimte creëren, ruimte benutten.’ Dat is het credo van het beleidsplan 2012-2016 van schoolbestuur Delta (27 scholen, ca. 6000 leerlingen en 600 medewerkers).

Deltascholen: themamiddag over onderwijs anders organiseren

Een plan dat uitgaat van twee vertrekpunten: vergroten van de kwaliteit van het personeel én versterken van de kwaliteit van de organisatie. Verbeteren van doelmatigheid en efficiëntie zijn hierin kernbegrippen.

Door de veranderende doelstellingen van ons onderwijs en door de verschraling van de middelen is het noodzakelijk nieuwe wegen in te slaan bij het organiseren van het onderwijs. Delta wil dit realiseren door een doelmatiger inzet van medewerkers door middel van arbeidsdifferentiatie en door middel van gerichte toepassing van ICT. Bij het anders organiseren van het onderwijs kiest Delta niet voor blauwdrukken maar krijgen scholen juist de ruimte om keuzes te maken die aansluiten bij hun specifieke situatie. KPC Groep ondersteunt momenteel 12 scholen bij het anders inrichten van het onderwijs. Elke school heeft zijn eigen ontwikkeltraject.

Verbinding tussen bovenschools- en schoolniveau

In de verbinding tussen bovenschools kader en het schoolniveau zijn schoolleiders cruciaal. Om elkaar te inspireren en verworven kennis en ervaringen Delta-breed te delen organiseerde Delta op 18 november een bovenschoolse studiemiddag waaraan alle schoolleiders en bestuurders van Delta deelnamen. De  uitnodiging kwam van projectleider Sandra Loos via een verrassende videoboodschap.

De studiemiddag bood de deelnemers met een carrousel-formule van thematafels de gelegenheid zelf keuzes te maken over het programma. Scholen binnen Delta die stevige stappen hebben gezet bij het anders organiseren van onderwijs gaven inkijken in hun traject, de keuzes die aan de orde zijn en hoe die uitwerken in de praktijk. De schoolleiders en teamleden van De Ommelander en De Vlinder verzorgden presentaties voor  collega’s.

Sessie via skype

Ook kregen de deelnemers inspiratie van buiten de organisatie aangereikt vanuit het netwerk van KPC Groep. PCBS Beemte, in Beemte-Broekland (regio Apeldoorn) is een kleine school die haar onderwijs anders inricht. Directeur Helma Hendriks ging op de studiemiddag in gesprek over de veranderingen die op haar school de afgelopen jaren zijn geïmplementeerd. Via skype vertelde schoolleider André Guijs van De Klokbeker in Ermelo over de wijze waarop het onderwijsconcept van TOM Onderwijs Anders integraal is doorgevoerd. De studiedag bood de deelnemers ook de gelegenheid hun inzicht te verdiepen rond specifieke thema’s. Arie van Erp, marketingcommunicatie-adviseur van KPC Groep, ging in op het thema schoolprofilering en belichtte hoe een onderscheidende positionering kan bijdragen aan het succes van de organisatie.

Sparren met collega’s

De gekozen opzet was waardevol, zo blijkt uit de evaluatie van de bijeenkomst. Eén van de deelnemers: "De bijeenkomst was informatief, interactief en inspirerend. Het is boeiend om de verhalen van anderen te horen en te ontdekken dat er kansen zijn. Het is fijn om collega’s te ontmoeten en met elkaar te sparren over nieuwe mogelijkheden. Dit werkt absoluut verdiepend voor het eigen traject dat je als school aan het uitzetten bent.”

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!