Drie door PEV geteste nieuwe technieken voor fijnstofreductie erkend

Afgelopen vrijdag 13 maart, zijn door de landelijke overheid vijf nieuwe fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij gepubliceerd. Drie van de technieken zijn door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) getest in stallen bij pluimveehouders in de regio Foodvalley.

Drie door PEV geteste nieuwe technieken voor fijnstofreductie erkend

Met de publicatie zijn de technieken, met het vastgestelde reductie percentage, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken. Om aan wet- en regelgeving te voldoen kunnen pluimveehouders, bij een aanvraag voor een vergunning vanwege nieuwbouw of aanpassing van hun bedrijf, dus voortaan kiezen uit een bredere lijst.

De drie door PEV geteste innovaties zijn ionisatie technieken van de volgende bedrijven: FreshlightAgri, Serutech Agri en StaticAir. Deze technieken zijn, op basis van door Wageningen Livestock Research uitgevoerde metingen, opgenomen op de landelijke lijst met respectievelijk 31 %, 52 % en 16 % fijnstofreductie. De techniek van FreshlightAgri is toepasbaar in alle pluimveesectoren behalve bij eenden, de andere twee technieken zijn geregistreerd voor de toepassing in vleeskuikenstallen. Meer details en de beschrijvingen van de systemen zijn te vinden op de website van Infomil. De onderliggende meetrapporten zijn online beschikbaar op de website van Wageningen UR.

Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij

De aanleiding voor het uitvoeren van de praktijktesten was het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij, dat in december 2016 werd vastgesteld. Daarmee hebben de gemeenten in de regio Foodvalley, de provincie Gelderland, Wageningen Livestock Research (WLR) en sectororganisaties met elkaar afspraken gemaakt over de te volgen route om de fijnstof bijdrage van de veehouderij te verminderen met oog voor en behoud van een duurzame veehouderijsector in de regio. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!