Duizend financiële scans zonnepanelen in jaar tijd

 • Financieel & Juridisch
 • Bron: Flynth

Veel ondernemers en particulieren willen investeren in zonnepanelen en laten hun plannen financieel scannen door Flynth. Op 13 augustus 2013 heeft Flynth de 1000e financiële analyse gemaakt.

Duizend financiële scans zonnepanelen in jaar tijd

Dit grote aantal analyses is mede dankzij een goede samenwerking met diverse partijen in de agrarische wereld waaronder bedrijven, gemeentes en in het bijzonder Projecten LTO Noord en LTO Noord Advies tot stand gekomen. Uit de uitkomsten van de duizend scans blijkt dat het rendement op investeren in zonnepanelen sterk varieert. De terugverdientijd varieert van 6 jaar tot soms zelfs meer dan 27 jaar en de bijbehorende rendementen op de investering over 25 jaar lopen uiteen van 0% tot 15% per jaar. Dat is uiteraard afhankelijk van de situatie.

Alle ondernemers en particulieren die de scan hebben uitgevoerd zijn unaniem tevreden met het inzicht dat ze hebben verkregen. Allereerst kunnen zij heel eenvoudig digitaal de benodigde gegevens invoeren op www.flynth.nl/zoncheck. Niet alleen diegenen voor wie de terugverdientijd acceptabel blijkt te zijn. Ook wanneer de terugverdientijd juist tegenvalt is men blij met de uitkomst. De eerste groep weet dat het een goed onderbouwde investering is, die een degelijk rendement oplevert. Ook de groep met te lange terugverdientijden is blij met het advies. Zij weten zich juist weerhouden van een investering die niet het gewenste resultaat oplevert.

Extra service door leveranciers en installateurs

Ook onder leveranciers en installateurs van zonepanelen is veel belangstelling voor de financiële zonnepanelen-scan. Zij adviseren potentiële klanten de scan uit te voeren, zodat bij hun klanten mogelijke teleurstellingen achteraf voorkomen worden. Veel installatiebedrijven hebben nieuwe informatie aangedragen om de scan verder te verfijnen. Ook gemeentes en banken adviseren ondernemers en particulieren de scan te laten uitvoeren voordat ze tot de investering overgaan.

Dat de rendementen sterk variëren, heeft te maken met de veel factoren die allemaal doorgerekend moeten worden om tot een gedegen verwachting te komen van de terugverdientijd:

 • Hoe lager het verbruik van elektriciteit in een huishouden of bedrijf, hoe hoger het te behalen rendement blijkt te zijn; dit hangt samen met de energiebelasting.
 • Hoe hoger het (belastbaar) inkomen, hoe hoger het rendement.
 • Bij de fiscale positie van ondernemers is ook van invloed of er nog verrekenbare verliezen zijn en bovendien of fiscale aftrekfaciliteiten als de EIA toepasbaar zijn.
 • Rendement en plaatsbaar zonnestroomvermogen is sterk afhankelijk van de aanwezige netaansluiting.
 • Verzwaring van de netaansluiting puur ten behoeve van de zonnepanelen is duur, voornamelijk door het capaciteitstarief dat hierdoor jaarlijks een stuk hoger ligt. Installateurs rekenen vaak alleen de aanpassing van de meterkast door, deze is in verhouding tot het hogere capaciteitstarief maar een kleine investering. Vergroting van de aansluiting met 1 stap (bijvoorbeeld van 3x50 ampère naar 3x63 ampère) betekent een jaarlijks 300 euro hoger capaciteitstarief.
 • Natuurlijk is de zonligging (hellingshoek en oriëntatierichting) van het dak belangrijk.
 • Rendement is afhankelijk van de locatie in Nederland, de kuststrook heeft een hogere opbrengst dan bijvoorbeeld de Achterhoek.
 • Het is niet rendabel om meer zonnepanelen te plaatsen dan nodig voor eigen verbruik.
 • Bij zonnepanelen geldt de ‘trias energetica’: stroom die je kunt besparen hoef je niet in te kopen of op te wekken. Dus geldt de volgorde: altijd eerst zoveel mogelijk besparen, dan kijken of je goedkoop kunt inkopen en dan pas kijken of je goedkoper zelf kunt opwekken.

‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ subsidie

Door het vrijkomen van de asbestsaneringssubsidie voor agrarische ondernemers is de interesse in zonnepanelen in de agrarische sector fors toegenomen. De subsidie is slechts een kleine bijdrage in de kosten van de asbestsanering. Daarom geldt ook voor deze groep: eerst rekenen, dan pas tekenen! Een subsidie van maximaal 7.500 euro heeft alleen zin als er een zonnestroominstallatie op het dak komt die rendeert.

Meer informatie over FLYNTH 'S-HERTOGENBOSCH:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!