Duurzame engineering door VIRO

  • Technologie
  • Bron: VIRO

Renewable energy is waarschijnlijk het meest onafwendbare thema van deze tijd. Ecologische, economische en politieke motieven sporen de wereld aan om te kiezen voor duurzame energie. Ingenieursbureau VIRO ondersteunt het bedrijfsleven hierin op verschillende manieren.

Duurzame engineering door VIRO

DE OPKOMST VAN RENEWABLE ENERGY 

      
In 2020 moet 14 procent van het energieverbruik in Europa bestaan uit renewable energy. Dat is in  Brussel afgesproken. Met een aandeel dat in 2015 nog maar 5,8 procent bedroeg, kun je spreken van een ambitieuze doelstelling. Natuurlijk, er zijn voldoende mogelijkheden. Maar bedrijven hebben ook een financiële verantwoordelijkheid. Waar ligt een gezonde balans tussen de investeringen van vandaag en de duurzaamheid van morgen? “We verzorgen onder meer de engineering voor vergistingsinstallaties van varkensmest en visafval, dat wordt omgezet in biogas. Deze concepten werken we uit in samenwerking met een procestechnoloog; de klant legt het hele pakket bij ons neer. De markt voor biogas is sterk prijsafhankelijk. Alleen wanneer de prijs van olie of aardgas omhoog gaat, wordt de productie van biogas pas echt interessant”, vertelt Branch Manager Roel Tang van VIRO.

Realistisch innoveren

Bedrijven zijn vaak nadrukkelijk op zoek naar kosteneffectieve oplossingen. In een markt die goedbeschouwd nog in de kinderschoenen staat, kunnen de investeringskosten aanvankelijk wel eens een grijs gebied zijn. “Een opdrachtgever had zijn project voor renewable energy begroot op tientallen miljoenen. Toen wij het concept gingen uitwerken, onderzoek gingen doen en vaststelden wat de impact van de uitkomsten was op de constructie, materialisatie en instrumentatie, kwam het bedrag bijna een factor twee hoger uit. Dan worden de perspectieven voor de return on investment plotseling heel anders. Dit verschil ontstaat mede doordat we nog relatief voorin het ontwikkelingsstadium zitten van duurzame energie. Perceptie, verwachtingen en realiteit groeien nog naar elkaar. Voor ons als onderdeel van de waardeketen is dit ook een uitdaging. We streven ernaar om technologische innovatie, praktische werkbaarheid, functionele betrouwbaarheid en financiële waarde bij elkaar te brengen.”

Load out Oosterschelde dam is getijde energie omzetten in elektrische energie

Van research tot realisatie         

VIRO vult meerdere rollen in bij de totstandkoming van renewable energy. Naast de engineering van - door de opdrachtgever ontwikkelde - concepten verrichten de engineers van VIRO ook research in het kader van projecten. Andere keren werkt het bureau niet alleen achter de schermen, maar is het ook als toezichthouder betrokken bij de uitvoering van projecten. “De projecten lopen sterk uiteen. Van drijvende installaties voor het opwekken van getijdenstroom in de Oosterschelde tot het afvangen van CO2 bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het CO2 wordt in gecomprimeerde vorm getransporteerd naar tuinbouwkassen in de omgeving en naar een waterleidingbedrijf. Hier gebruiken ze het CO2 om het drinkwater te ontharden. Daarvoor hoeven ze geen milieuvijandig soda meer in te zetten. Al de betrokken installaties en leidingsystemen zijn ge-engineerd door VIRO.”      

Schone offshore gaswinning

De gasproductie op de Noordzee speelt een belangrijke rol in de transitie naar renewable energy. Het is belangrijk dat het gas schoon, efficiënt en duurzaam wordt gewonnen. Hiervoor werd het platform Leman Echo van Shell vereenvoudigd en verduurzaamd. VIRO verzorgde de engineering.
Het platform in zijn conventionele vorm was een kolossale constellatie waarvan onder meer gasbehandelingsinstallaties, accommodaties voor de bemanning en een helikopterdek deel uitmaakten. Het energieverbruik voor de gaswinning was enorm: twee kingsize dieselgeneratoren draaiden 24 uur per dag, 7 dagen per week om de benodigde energie te leveren. Zaken die moeilijk te rijmen zijn met een duurzaam beleid. “Shell heeft daarom besloten om de Leman Echo om te bouwen tot een platform dat minimaal onderhoud vergt en gebruik maakt van schone, duurzame energie.”

Schone zonne-energie

Aan het woord is Electrical & Instrumentation Engineer en groepsleider Ron van Lohuizen van VIRO. Hij was samen met drie collega’s een jaar lang bezig met de engineering en documentatie van deze ingrijpende renovatie: “Alles wat niet nodig was, werd verwijderd. Het helikopterplatform is verdwenen, de grote affakkeltoren, de kraan voor de bevoorrading.” Ook de reusachtige dieselmotoren ruimden het veld. Alles wat veel energie verbruikte moest verdwijnen: “Door de sloop van het helikopterplatform en de kraan ontstond één groot plat dak. Hierop zijn 152 zonnepanelen gemonteerd. Twee kleine dieselmotoren leveren de 15% energie die nog nodig is buiten de zonne-energie. De innovatieve plug& play besturingskasten voor de installaties en de energieopslag zijn onderbracht in drie compacte containers. That’s all. Met deze operatie realiseert Shell een reductie van 85% op de CO2 uitstoot.”

Documentatie en werkpakketten

VIRO kreeg van Shell het verzoek om dit project volledig te documenteren en de werkpakketten samen te stellen. Letterlijk alles met betrekking tot Destruct (sloop) en Construct (opbouw) werd door VIRO in kaart gebracht: van de elektra tot de instrumentatie en alles wat daar aan verbindingen, mechanica en voorzieningen tussen zit. Uiteraard conform de eisen en standaarden van Shell. “We hebben overal van getekend hoe het precies gesloopt en opgebouwd moest worden.” Waarom VIRO? “Zo’n project vraagt om kennis van de olie- en gasindustrie en van de eisen van Shell. Wij hebben daar veel ervaring mee. Het is een wereld van verschil of je dit soort installaties en operaties engineert voor land of voor zee. Je hebt te maken met veel corrosie, wind en zout. En je moet de ins en outs van de praktijk kennen. Om een voorbeeld te noemen: op de zonnecellen zetten we speciale kammetjes. Zo voorkomen we dat zeemeeuwen de cellen bevuilen met hun uitwerpselen. Dat zou immers betekenen dat je inlevert op het rendement.”

Dit filmpje geeft een inkijkje in de transitie van de Echo Leman.


Meer informatie over VIRO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!