Economische Impuls Zeeland zorgt voor investering van 500 miljoen in Zeeuwse economie

  • Regionale ontwikkeling

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland, met als doel het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie. Dit doet Impuls door gebruik te maken van een groot netwerk van onder andere bedrijfsleven, instellingen en overheden.

Economische Impuls Zeeland zorgt voor investering van 500 miljoen in Zeeuwse economie

Impuls is niet alleen opgericht door Provincie Zeeland en alle Zeeuwse gemeenten, maar krijgt ook steun van het Rijk, onderwijs én bedrijfsleven. Zo steunt Impuls ondernemers zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk. Dick ten Voorde, algemeen directeur Impuls: “De resultaten van de afgelopen vier jaar liegen er niet om. We hebben honderden bedrijven ondersteund, wat een totale investering van ruim 500 miljoen euro teweeg heeft gebracht voor de Zeeuwse economie.”

Goed vestigingsklimaat

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland: “Speerpunt van ons provinciaal beleid is een goed vestigingsklimaat: voor bedrijven en werknemers. Impuls helpt bedrijven zich hier te vestigen of uit te breiden en dat is van groot belang voor Zeeland. En door bedrijven te ondersteunen in investeringen en subsidies, zet Impuls Zeeland op de kaart als het gaat om innovatie en duurzaamheid en daarmee als een aantrekkelijke regio voor werkzoekenden, en die zijn meer dan welkom in Zeeland!”

61 bedrijven

Onder de naam Invest in Zeeland promoot Impuls, Zeeland als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven en begeleidt het bedrijven bij vestigen en uitbreiden in Zeeland. Daarnaast wordt vaak ondersteuning gevraagd om vanuit een onafhankelijke rol te bemiddelen wanneer een bedrijf dreigt weg te trekken uit de regio. Impuls heeft de afgelopen 4 jaar (2015 t/m 2018) 54 nieuwe bedrijven naar Zeeland aangetrokken en 7 al in Zeeland gevestigde bedrijven ondersteund met significante uitbreidingsinvesteringen. Dat brengt het totaal op 61 ondersteunde bedrijven. Deze bedrijven investeerden samen 490 miljoen euro in Zeeland, en creëerden 1389 arbeidsplaatsen. Van deze bedrijven was iets meer dan de helft afkomstig uit het buitenland.

Innovatiefinanciering 

Impuls biedt innovatieve ondernemers met een idee of startup ondersteuning. Met financiering, begeleiding, verbinding van partijen in hun netwerk en huisvestiging, ondersteunt Impuls ondernemers voor de meest kansrijke, snelle start en groei van hun bedrijf. Voor financiering van innovatieve ondernemers zijn bij Impuls twee fondsen beschikbaar: het startersfonds InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds dat investeert in groeiende ondernemers. Deze twee fondsen hebben de afgelopen 4 jaar ongeveer 41 bedrijven ondersteund, dit is goed voor een investeringsvolume van ongeveer 2,7 miljoen euro en bij de InnoGo!-bedrijven werkt 82 fte InnoGo, bij de ZPF-bedrijven werkt 113 fte. Deze fondsen groeien waardoor het fondsvolume de komende jaren stijgt naar 16 miljoen euro. 

Hiernaast is Impuls het eerste aanspreekpunt voor een aantal (met name Europese) Innovatiesubsidies zoals Zeeland Financial Matching, MIT Zuid, Crossroads, OP-Zuid en Link2Innovate. Met deze subsidies zijn met begeleiding van Impuls de afgelopen 3 jaar ruim 100 bedrijven ondersteund met een investeringsvolume van ruim 16 miljoen euro.

Ruim 25 innovatieve projecten

Impuls maakt graag business van een goed idee. Of het nu gaat om een project-in-wording, een groeistap of internationale ambitie. Impuls ondersteunt het hele proces van ideation, business modelling en prototyping tot marktintroductie. Zo was Impuls de afgelopen 4 jaar betrokken bij ruim 25 innovatieve projecten op het gebied van circulaire economie, logistiek, maintenance en energietransitie en vrijetijdseconomie. Deze projecten staan voor een investering van tientallen miljoenen.

Opzetten van ecosystemen en netwerken

Dat doet Impuls bijvoorbeeld door ecosystemen en netwerken op te zetten, zoals Zeeland Connect voor de logistieke sector, Energy Port Zeeland voor de offshore wind, de innovatie hub Dockwize voor startups, het sector overstijgende Smart Delta Resources en het Zeeuws Energieakkoord.

Smart Delta Resources

In Zeeland, West-Brabant en Oost-Vlaanderen werken elf energie- en grondstof intensieve bedrijven uit diverse sectoren intensief samen om tot een klimaat neutrale industrie te komen in 2050 en een bijdrage te leveren aan landelijke doelstellingen voor duurzame economische ontwikkeling, reductie van broeikasgassen zoals CO? en vermindering van het gebruik van fossiele grondstoffen. Door middel van industriële symbiose werken zij in het Smart Delta Resources platform samen aan de reductie van hun energie- en grondstoffengebruik. Een succesvol voorbeeld is het gebruik van surplus waterstof uit de krakers van Dow in de productieprocessen van Yara en ICL-IP. 

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!