Een leven lang ontwikkelen bij ROC West-Brabant

  • Onderwijs & Training

ROC West-Brabant, dat negen vmbo-scholen, twee vo-scholen en acht mbo-colleges telt, speelt steeds meer in op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. In nauwe samenwerking met overheid, onderwijs en ondernemers (3 O’s) komt het onderwerp een Leven Lang Ontwikkelen steeds prominenter op de agenda.

Een leven lang ontwikkelen bij ROC West-Brabant

Foto: Kathy Rogmans en Ivo van Opbergen

Directeur Onderwijs en Kwaliteit Kathy Rogmans: “Daarvoor komen mensen ook bij ons terug. Tegelijkertijd zie je dat binnen en tussen de verschillende branches onderling steeds meer de samenwerking wordt opgezocht, wij als ROC passen ons daar op aan.”

TruckAcademy

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt bestaat vanuit het bedrijfsleven een groeiende vraag naar leerlingen. Dat geldt zo ook voor technici van bedrijfsauto’s, precies de reden dat ROC West-Brabant zich heeft aangesloten bij het landelijke initiatief TruckAcademy. Truckbedrijven uit Breda en omgeving denken mee over het curriculum van de leerlingen, die ook aan een vrachtwagen mogen sleutelen. Rogmans: “Dat is mogelijk met deze samenwerking, want een gemiddelde vrachtwagen kost al snel een ton.” Het is precies de manier waarop de opleider het tekort aan truckmonteurs omlaag probeert te brengen. 

Van instroom naar uitstroom

Volgens Ivo van Opbergen, accountmanager Bedrijfsopleidingen, wordt de krapte op de arbeidsmarkt pijnlijk voelbaar. De leeftijd waarop studenten instromen, verschuift. “Mensen van 55 jaar en ouder komen nog steeds moeilijk aan het werk, binnen die groep is met name behoefte aan om- en bijscholing. Aan de hand van een opleidingstraject kun je mensen eenvoudiger en duurzaam plaatsen. Van instroom werken we naar doorstroom en uitstroom: vanuit de 4 werkgeversservicepunten hier in de regio gaan mensen (uitkeringsgerechtigden) via leerwerkplekken weer aan het werk. Een aantal concrete opleidingstrajecten is op deze manier al opgestart in nauwe samenwerking met overheid, onderwijs en ondernemers.”

Samenwerken

Rogmans benadrukt dat ROC West-Brabant de vraag vanuit het veld ophaalt en op deze vragen zo flexibel en snel mogelijk reageert en anticipeert. De vragen uit het veld komen van het individu zelf, het bedrijfsleven en de overheid. “Dat is ook de slag die we aan het maken zijn: pro-actief zijn en de samenwerking zoeken. Het bedrijfsleven is onze partner, zij is in de lead. Het is onze taak mensen op te leiden in het vakgebied waar een toekomst voor hen ligt.”

Toekomstbeeld

Al vanaf de start van iedere studie wordt het voor de studenten steeds duidelijker hoe de toekomst eruit kan komen te zien. Het curriculum bestaat voor vijftien procent uit keuzedelen, waarin studenten de praktijk verder ontdekken door de start van een eigen bedrijf te oefenen of ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Rogmans: “Het kan ook zo zijn dat de studenten een praktijkopdracht met een casus voorgelegd krijgen waarbij ze met een praktische oplossing mogen komen. Of ze starten met het ontwikkelen van een eigen product.”

Expertise van studenten 

De vindingrijkheid van de studenten gaat niet aan het bedrijfsleven voorbij. Zo krijgt het Florijn College in Breda regelmatig telefoontjes van bedrijven die de studenten mee willen laten denken over arbeidsmarktvraagstukken of personeelsvraagstukken. Van Opbergen: “ROC West-Brabant staat steeds meer binnen bij het bedrijfsleven, het werkt echt twee kanten op. Als opleidingspartner zijn we in deze regio een heel grote speler. Er is sprake van een brede, onderlinge samenwerking die verder reikt dan kleine, ad hoc opdrachten.”

Rogmans voegt daar aan toe: “Natuurlijk helpen we bedrijven aan stagiairs, maar we denken vooral mee in oplossingen. Voor de regio is het van belang dat we personeel blijven klaarstomen voor de functies waar vraag naar is en dit ongeacht leeftijd en achtergrond.”

Contact

Bent u een werkgever, overheidsinstelling of anderszins en u wilt weten wat ROC West-Brabant voor u kan betekenen op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen of u heeft een concreet ontwikkelingsvraagstuk dan kunt u contact opnemen met ROC West-Brabant via onderstaande contactgegevens:

Mevr. C. Rogmans-Kivits (Kathy)

Dhr. I. van Opbergen (Ivo)

Directeur dienst Onderwijs & Kwaliteit

Accountmanager Bedrijfsopleidingen

Tel: 076 5048000

Tel: 06 13435189

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over Curio:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!