Eerste spade in de grond voor gezamenlijke afvalwaterzuivering op terrein FUJIFILM

  • Innovatie & MVO
  • Bron: FUJIFILM

Coca-Cola, FUJIFILM, International Flavors and Fragrances (IFF Nederland), Agristo en Waterschap De Dommel gaven vandaag met Cofely het startsein voor de bouw van een gezamenlijke afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op het terrein van FUJIFILM in Tilburg.

Eerste spade in de grond voor gezamenlijke afvalwaterzuivering op terrein FUJIFILM

Dit project - waarbij vier in de regio gevestigde bedrijven hun afvalwaterstromen bundelen - zal resulteren in de eerste grootschalige gezamenlijke waterzuivering van bedrijven in Nederland. Vanmiddag ging de eerste spade in de grond voor de bouw van de AWZI op het terrein van FUJIFILM. Een belangrijke mijlpaal, waarmee de vier bedrijven invulling geven aan hun ambitie om de milieueffecten van hun bedrijfsactiviteiten tot een minimum te beperken. De afvalwaterzuiveringsinstallatie zal ongeveer 10.000.000 liter per dag ofwel ruim 3.500.000.000 liter afvalwater per jaar verwerken. Cofely tekent voor het realiseren van de collectieve AWZI. Sociale en technologische innovatie komen samen door een hechte samenwerking tussen de vier bedrijven, het waterschap en Cofely.

“Nog meer dan voorheen speelt Waterschap De Dommel in op initiatieven en kansen die zich voordoen in onze omgeving. Dat betekent verder kijken dan alleen je eigen activiteiten en vooral kijken of je de krachten kunt bundelen. Daarom heeft het waterschap vanaf het begin geparticipeerd als belanghebbend adviseur”, vertelt Peter Glas, Watergraaf van Waterschap De Dommel. “De AWZI zorgt voor een betere waterkwaliteit en -kwantiteit. Voor onze rioolwaterzuivering is dit gunstig, omdat deze minder belast wordt en dat geeft ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Doordat technologieën worden ingezet die zijn afgestemd op de afvalstromen van de vier bedrijven is het een duurzamer en goedkoper proces. Ik ben trots dat we op deze manier onze meerwaarde kunnen leveren aan dit innovatieve en maatschappelijk bewuste project.”

Laag energieverbruik

De gezamenlijke afvalwaterzuivering brengt veel voordelen met zich mee. Zo heeft de nieuwe installatie een laag energieverbruik en maakt Cofely gebruik van de allerlaatste technologie op het gebied van waterzuivering. Het afvalwater wordt na zuivering als schoon water op het Wilhelminakanaal geloosd. Dit maakt het mogelijk te kijken naar hergebruik van dit water bij de vier bedrijven of naar een andere duurzame inzet in de regio Tilburg. Ook bestaat de mogelijkheid om het slib dat bij de zuivering vrijkomt, op te werken tot biogas.

Verder komt op de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel extra capaciteit voor de regio Tilburg vrij. Op dit moment wordt deze zuivering aangepast naar een energiefabriek. Waarbij energie uit de reststoffen van afvalwater wordt gehaald. Uitbreiding is hierdoor minder snel nodig. De kosten van het zuiveren van afvalwater gaan voor de vier bedrijven omlaag en zij kunnen hun afvalwater op een meer doelmatige en efficiënte manier zuiveren.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie is naar verwachting medio 2016 operationeel.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!