Empaction ontrafelt parkeervraagstukken

  • Automotive

Veel steden in Nederland worstelen met parkeerproblematiek. Hoe houden we de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk, zonder de openbare ruimte vol te zetten met geparkeerde auto’s? Empaction is een adviesbureau dat gemeenten en ontwikkelaars adviseert op het gebied van parkeren en mobiliteit.

Empaction ontrafelt parkeervraagstukken

Daarnaast helpt Empaction om tot goede en duurzame oplossingen te komen. Het bureau focust met name op parkeren binnen gebiedsontwikkeling en op digitalisering van de parkeerketen. Marco de Jong, partner bij Empaction, vertelt hier meer over.

Geen auto meer in je bezit hebben, maar er eentje bestellen via de app op het moment dat je hem nodig hebt. De Jong is ervan overtuigd dat deze ontwikkeling een steeds belangrijkere bijdrage levert aan het oplossen van het parkeerprobleem in steden. “Kijk naar Amsterdam: 23% van alle vergunninghouders in het centrum gebruikt de auto maximaal vier uur per week. De rest van de tijd staan hun auto’s geparkeerd, in een deel van de stad waar ruimte extreem schaars is. Als de helft van deze autobezitters overstapt op deelmobiliteit, win je ontzettend veel ruimte!”

Van bezit naar gebruik

Het delen van fietsen, e-scooters en elektrische stepjes is in veel Europese steden al een bekend fenomeen. Deelmobiliteit past goed binnen de bredere maatschappelijke trend om niet meer alles zelf in bezit te hebben. Je gebruikt het vervoersmiddel op het moment dat je het nodig hebt en daarna kan het weer naar iemand anders. Ook de deelauto komt, als middel voor een autoluwere binnenstad, steeds vaker in beeld.

Integraal parkeer- en mobiliteitsbeleid biedt mogelijkheden

Empaction adviseert gemeenten om wat betreft parkeerproblematiek en (deel)mobiliteit te kiezen voor een integrale benadering, die resulteert in één beleid voor de hele stad. “Voorheen waren parkeernormen heilig voor gemeenten, daarin ontstaat nu verandering”, vertelt De Jong. “Bij de bouw van binnenstedelijke wooncomplexen leidt de bijbehorende parkeerruimte vaak tot veel discussie met elke afzonderlijke ontwikkelaar. Als gemeenten deelmobiliteit en parkeervraagstukken geïntegreerd aanpakken en daar helder over communiceren met alle partijen, dan schept dat veel meer duidelijkheid.”

De aanleg van minder parkeerplekken bij nieuwe wooncomplexen kan bijvoorbeeld worden gecompenseerd door bewoners voor een aantrekkelijk tarief toegang te geven tot een deelauto-service.

Gemeente als regisseur

Empaction adviseert gemeenten om bij deelmobiliteit zelf de regie te nemen. “Denk bijvoorbeeld aan het creëren van goede plekken voor het uitlenen van e-scooters of voorkomen dat deelauto’s weinig gebruikt worden. Zo voorkom je overlast en klachten. We begeleiden gemeenten in dergelijke trajecten van beleid tot uitvoering, waaronder ook de regulering van het parkeren.”

Scanauto en digitalisering van de parkeerketen

Een ander aspect waar Empaction veel gemeenten in adviseert en begeleidt is digitalisering van het parkeerproces. Een digitale parkeerketen stelt gemeenten in staat om de handhaving met scanauto’s uit te voeren. “Zo’n scanauto is niet alleen efficiënt, maar verzamelt realtime ook goed bruikbare parkeerdata”, legt De Jong uit. “Als een scanauto waarneemt dat het op bepaalde parkeerplekken in de stad erg druk is, kun je die informatie meteen inzetten om bezoekers van een stad via dynamische borden of apps naar andere parkeerlocaties te leiden, waar nog wel ruimte is. Zo voorkom je onnodig rondrijden en parkeerstress.”

Digitalisering van het parkeerproces, met het kenteken als unieke identificatie, levert gemeenten en automobilisten veel voordelen op. Veel autobezitters gebruiken hun kenteken al in parkeer apps, waardoor ze niet meer in de rij hoeven te staan bij de parkeerautomaat. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden, zoals het vooraf reserveren van een parkeerplek of het online aanvragen van een parkeervergunning.

Uitsluitend één onderdeel van de parkeerketen digitaliseren, is niet handig. Als je eraan begint, moet je de hele keten beschouwen. De Jong: “Het inzetten van scanauto’s levert beperkt of geen voordeel op als er hier en daar nog een parkeerticket of -vergunning achter de voorruit ligt. Daarom adviseren we gemeenten digitalisering van de parkeerketen integraal aan te pakken en zo de dienstverlening naar de inwoners en bezoekers te verbeteren en de kwaliteit van de interne processen substantieel te verbeteren.”

Auteur: Dianne Huijskens

Meer informatie over EMPACTION B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!