Energie Management Actieplan bij Gebr. De Leeuw B.V. zorgt voor aandacht voor duurzaamheid

  • Bouw
  • Bron: Gebr. De Leeuw B.V.

Sinds 2014 is Gebr. De Leeuw B.V. gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Het bedrijf is al jarenlang actief om duurzame initiatieven te ontplooien of hierin te participeren, maar het kan altijd nog beter. Daarom is het Energie Management Actieplan opgesteld.

Energie Management Actieplan bij Gebr. De Leeuw B.V. zorgt voor aandacht voor duurzaamheid

In dit plan is de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures vastgelegd. Om de energiebewustwording van medewerkers te verhogen en te informeren en stimuleren, zijn op de website relevante CO2-reductie documenten geplaatst. Enerzijds om de medewerkers en andere belanghebbenden te informeren over het energie-reductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Aan de andere kant om alle betrokkenen te stimuleren actief mee te werken aan de energiereductie.

Supply Chain Optimalisatie.

Bij Gebr. De Leeuw B.V. wordt ook constant gekeken naar het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende bedrijven en leveranciers. Deze optimalisatie is zowel mogelijk bij de service- en goederenstromen, de informatiestromen als de financiële stromen. Het zijn met name de stijgende verwachtingen van de klant die het steeds belangrijker maken om de Supply Chain te optimaliseren. 

Bij nieuwe projecten wordt in de voorbereiding altijd bekeken welke materiaalstromen er zijn en wordt rekening gehouden met de emissie inventaris van Gebr. De Leeuw B.V. Zo wordt er efficiënter gewerkt door transporten te rijden met containers waar veel materiaal in verveoerd kan worden. Daarnaast is de doelstelling om door efficiënt te werken het transport van en naar de bouwplaats met 50 procent te verminderden.

Emissies

De totale emissie inventaris is opgedeeld in drie verschillende scopes. De scope één emissies richten zich op emissies van de eigen organisatie, bijvoorbeeld het eigen gasverbruik en het wagenpark. Bij scope twee emissies gaat het om emissies die zijn ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie zelf gebruikt. Scope drie emissies of overige emisseis zijn emissies die het gevolg zijn van activiteiten van het bedrijf. Denk daarbij aan emissies die voortkomen uit ingekochte materialen. 

Reductiemogelijkheden 

Om het gehele afvalverwerkingsproces zo goed mogelijk te verduurzamen gebruikt Gebr. De Leeuw B.V. verschillende verwerkingsmethoden. 

  • Afvalreductie: Logischerwijs wordt minder uitstoot gerealiseerd op het moment dat minder afval weggebracht wordt. Dit gaat niet op voor bijvoorbeeld puinafval, omdat dit afval is wat vrijkomt tijdens het werk en dus weggehaald moet worden. 
  • Afvalschieding: Momenteel wordt bijna al het afval van Gebr. De Leeuw gescheiden. Toch zou bijvoorbeeld het plastic ook nog eens extra gescheiden kunnen worden. Momenteel wordt dit namelijk allemaal afgevoerd en door het beter en extra te scheiden kan er meer bedrijfsafval gerecycled worden.

Kijk op de website van Gebr. De Leeuw B.V. voor meer informatie over hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid

Meer informatie over LEEUW B.V., GEBR. DE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!