Erkenning van Vinçotte Nederland als TIS

  • Industrie
  • Bron: Vinçotte

Vinçotte Nederland is vanaf nu een erkende Technische Inspectie Service (TIS). Hierdoor kan de organisatie als onafhankelijke partij een gamma aan inspectiediensten aanbieden om de kwaliteit van een bouwwerk tijdens het ontwerp en de uitvoeringsfase te waarborgen.

Erkenning van Vinçotte Nederland als TIS

Een TIS is een technisch deskundig instituut dat onafhankelijk is van alle partijen die bij de bouw betrokken zijn. Het beoordelingskader omvat standaard het voldoen van het ontwerp en het bouwwerk aan het Bouwbesluit. Een TIS-bedrijf beoordeelt onder andere de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Het analyseert risico’s in alle bouwfases, toetst het ontwerp, doet technische controles, voert inspecties uit tijdens de bouw en geeft een goedkeuringsverklaring af bij oplevering. Een TIS is een zogenaamd “instrument” volgens de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Waarom een TIS?

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt binnen afzienbare tijd van kracht. Dit houdt in dat de bouwer voortaan 10 jaar aansprakelijk is voor verborgen gebreken in het bouwwerk. Door tijdens het bouwproces inspecties uit te laten voeren door een TIS, is het mogelijk een eindverklaring te verkrijgen. Hiermee kan de bouwer de Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) voor tienjarige aansprakelijkheid afsluiten. Bovendien zorgt de inspectiesystematiek voor een verlaging van de faalkosten in de bouw. Een TIS draagt in de hele keten bij aan het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwproces. Verschillende grote opdrachtgevers in de bouw zoals Rijkswaterstaat en ProRail schrijven TIS inspecties nu al voor in hun bestekken. Woningcorporaties en gemeenten voeren al pilotprojecten uit met TIS inspecties.

Waarom Vinçotte?

Vinçotte is een volledig onafhankelijk inspectiebedrijf met een zeer lange en goede reputatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Door haar grote expertise binnen de bouw kan de organisatie u de volledige scope van het Bouwbesluit aanbieden. Deze scope omvat de volgende elementen: Algemeen bouwkundig, constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en gebouwgebonden installaties. Bovendien is de aanpak zeer gestructureerd, waardoor er een zeer korte doorlooptijd voor de rapportage kan worden aangeboden.

Meer weten?

Wenst u meer informatie over TIS-certificering voor Vinçotte? Lees dan meer over de diensten op het vlak van bouwkundig toezicht of neem dan contact op met met René Linders, tel. 076-5712288 / 06-81087281. 

Meer informatie over VINÇOTTE NEDERLAND B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!