Euregioraad neemt resolutie aan over GrensInfoPunten

Tijdens de Euregioraadsvergadering op 7 juni in Wageningen heeft de Euregioraad unaniem een resolutie aangenomen, die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de deelstaat Nordrhein-Westfalen oproept tot financiering van de GrensInfoPunten.

 Euregioraad neemt resolutie aan over GrensInfoPunten

De resolutie is gericht aan staatssecretaris Tamara van Ark van SZW, staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Europaminister van Nordrhein-Westfalen.

Evaluatierapport grensinformatiestructuur

Aanleiding voor de resolutie is het evaluatierapport over de grensinformatiestructuur, dat op 18 april jl. in de Vereeniging in Nijmegen is gepresenteerd. In dit door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in opdracht gegeven rapport wordt geconstateerd, dat de in het Nederlands-Duitse grensgebied opgebouwde structuur van GrensInfoPunten (GIPs) bij de Euregio´s goed functioneert en in een duidelijke behoefte van grensgangers voorziet.

Financiering GrensInfoPunten

De Nederlands-Duitse GrensInfoPunten, waaronder het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve, zijn allemaal opgezet met INTERREG-middelen. Dit is een tijdelijke financiering, die voor alle GIPs in de loop van 2019 uitloopt. Op dit moment draagt de Nederlandse rijksoverheid niet bij aan de financiering van de GIPs. Het Ministerie van SZW is bereid om 25% van de kosten voor zijn rekening te nemen.

De deelstaat Nordrhein-Westfalen draagt net als de drie provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg in het kader van INTERREG bij aan o.a. het GrensInfoPunt bij de Euregio Rijn-Waal. Vanuit Nordrhein-Westfalen is er op dit moment nog geen toezegging gedaan over een toekomstige bijdrage. Dit betekent, dat er op dit moment een financiële bijdrage uit de regio van 75% zou moeten komen. Dit is niet realistisch en onhaalbaar.

Betrokkenheid overheden

Gezien het feit, dat de behoefte aan de GrensInfoPunten voortkomt uit verschillen in nationale regelgeving zien de regionale en lokale overheden hier ook een zeer duidelijke verantwoordelijkheid voor de nationale overheid van Nederland en Nordrhein-Westfalen. “Daarom roepen wij deze overheden met onze resolutie op om op korte termijn met een realistisch voorstel te komen, zodat de dienstverlening van de GrensInfoPunten ook na 2018 kan worden aangeboden”, aldus Euregio-Voorzitter Hubert Bruls tijdens de vergadering.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!