Event: Skills Lab project trapt af op 13 oktober

 • Arbeidsmarkt
 • Bron: Huis van de Brabantse Kempen

De agrofood sector in de Brabantse Kempen behoort in Nederland tot een van de grootste goederen producerende bedrijfstakken. De sector staat voor ingrijpende veranderingen onder invloed van markttrends en technologische ontwikkelingen

Event: Skills Lab project trapt af op 13 oktober

Daarvoor is goed gekwalificeerd personeel en innovatief vermogen nodig. De instroom van medewerkers in de sector blijft echter achter. Ook hebben bedrijven moeite met het vinden van de juiste bijscholingscursussen.

Natuurlijk Boeren

Het Huis van de Brabantse Kempen gaat in de regio ‘Skills Labs en Natuurlijk Boeren’ organiseren in samenwerking met HAS Den Bosch. In dit project brengen we (toekomstige) medewerkers en ondernemers in de agrofood sector samen in fysieke testcentra om kennis te maken en te oefenen met de nieuwste technologie en innovatieve bedrijfsmodellen. Het vervolg van het project Natuurlijk Boeren van de HAS is ondergebracht in het project Skills Lab.

Ondersteuning agrarische bedrijven

De belangrijkste doelstelling in onze regio is agrarische bedrijven te ondersteunen bij hun transitie naar nieuwe verdienmodellen en meer duurzaamheid en het verbeteren van vraag en aanbod op de – agrarische - arbeidsmarkt.

Op 13 oktober staat de Kick-Off van het Skills Lab en Natuurlijk Boeren project gepland bij de Venco Campus, Meerheide 200 te Eersel.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan het project of indien u graag geïnformeerd wordt, kunt u zich aanmelden voor de Kick-off door een mail te sturen naar deelname@brabantsekempen.eu.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09:30 uur Ontvangst
 • 10:00 uur Welkomstwoord
 • 10:15 uur Start plenair gedeelte Skills Labs
  • Introductie ‘De Brabantse Kempen’
  • Wie zijn wij en waar zijn wij mee bezig?
  • Interviews met ondernemers
  • Toelichting internationaal project
 • 12:00 uur Gezamenlijke lunch
 • 12:45 uur Ronleiding Venco Campus
 • 14:00 uur Bedrijvenbezoek
  • 1 groep naar Dennenburg te Lage Mierde
  • 1 groep naar Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze
 • 16:00 uur Afsluiting met een drankje
 • 17:00 uur Einde programma

Toursessie

Mocht u in de gelegenheid zijn om na het plenaire gedeelte ook aan de toursessie deel te nemen, wordt dit door de organisatie van harte aanbevolen. Deze middag komen in twee verschillende groepen interessante bedrijven uit de regio aan bod, die goed passen in het programma.

De Kick-Off van het Skills Lab project wordt georganiseerd tijdens de Dutch Agri Food Week. Voor meer informatie over het programma en de Agri Food week, download de “networkapp” en registreer u op het evenement “Kick Off Skills Lab project”.

Meer informatie over het Skills Labs project kunt u ook vinden op www.brabantsekempen.eu en www.Deutschland-Nederland.eu. Mocht u nog specifieke vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@brabantsekempen.eu .

Meer informatie over VENCOMATIC GROUP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over Huis van De Brabantse Kempen:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!