Expat Center Food Valley op zoek naar bestuurslid/penningmeester

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stichting Expat Center Food Valley

Wegens het vertrek van het huidige bestuurslid/penningmeester van de Stichting Expat Center Food Valley, die deze functie sinds de oprichting heeft ingevuld, is het samenwerkingsverband met ingang van 1 januari 2018 op zoek naar een vervanger.

Expat Center Food Valley op zoek naar bestuurslid/penningmeester

Stichting Expat Center Food Valley is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten in de regio Food Valley en de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Het Expat Center helpt professionals uit het buitenland bij de procedures om in deze regio aan de slag te gaan. Via een in Nederland uniek concept kunnen expats in het Expat Center niet alleen op één plek hun formaliteiten afhandelen, maar kan ook de voorbereiding hiervan door adviseurs van het Expat Center worden verzorgd.

Optimaal vestigingsklimaat

Daarnaast biedt het Expat Center in samenwerking met diverse partners aanvullende diensten zoals advies over huisvesting, taalcursussen, belastingen en verzekeringen en zorg- en scholingsmogelijkheden. Hiermee draagt het Expat Center Food Valley bij aan een optimaal vestigingsklimaat voor internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten. Voor meer informatie kunt u naar www.expatcenterfoodvalley.com.

Vacature

Het betreft een onbezoldigde functie. De penningmeester in het bestuur heeft een controlerende en toezichthoudende taak. De administratie is uitbesteed en onder directe aansturing door de manager van het Expat Center. Het Expat Center heeft een staf van circa 5 fte en een parttime manager. Het bestuur van het Expat Center komt circa 4 keer per jaar bijeen om de doelstellingen voor het komende jaar te bespreken (het jaarplan en de begroting) en de voortgang in het lopende jaar te beoordelen.

Van het nieuwe bestuurslid tevens beoogd penningmeester verwachten wij:

  • Affiniteit met de doelstellingen en werkzaamheden van het Expat Center
  • Verbondenheid en een actief netwerk in de regio Food Valley
  • Financiële kennis en expertise
  • Bij voorkeur enige bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring

Wie interesse heeft in deze functie, wordt verzocht u om dit voor 15 december kenbaar te maken via een mail aan Menno van Manen (voorzitter) menno.vanmanen@wur.nl. Voor nadere informatie kunt u met hem contact opnemen of met Angelique Philipsen (bestuurslid) angelique.philipsen@keygene.com.

Meer informatie over Expat Center Food Valley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!