Fontys Hogescholen wil uitgroeien tot circulaire kennishub

Dat Fontys Hogescholen werkt maakt van circulair ondernemen moge duidelijk zijn. Met de introductie van de minor Circulaire Economie, de uitgave van diverse duurzame publicaties en de oprichting van het Impulsteam Circulaire Economie timmert de onderwijsinstelling hard aan de weg om uit te groeien tot circulaire kennishub.

Fontys Hogescholen wil uitgroeien tot circulaire kennishub

Projectleider Fons Claessen: ''Samen met bedrijven, organisaties, kennisinstituten en overheden willen we werken aan het opzetten van een circulair ecosysteem in de slimste regio van Nederland. Om dat te bereiken wordt gewerkt aan het opzetten van verschillende kennistrajecten. Zo is recent met vijftien bedrijven een RAAK mkb aanvraag ‘circulair ondernemen’ ingediend gericht op het ondersteunen van deze bedrijven bij de transitie naar circulair ondernemerschap en is een kennistraject voor overheden op het gebied van circulair inkopen in voorbereiding.’’

Internationale kenniskaart

Dat Fontys een actieve rol wil spelen in de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving blijkt uit de reeds geboekte successen van de onderwijsinstelling. Claessen: ''Met de minor Circulaire Economie en diverse publicaties omtrent duurzaam denken en doen, staat Fontys mooi op de internationale (kennis)kaart. Daarnaast vinden wij het van groot belang dat onze studenten over de nodige kennis beschikken om een volwaardige sparringpartner te kunnen zijn voor het regionale bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. In toegepast onderzoek en onderwijs willen wij de aspecten van circulaire economie daarom in hun onderlinge samenhang aan bod laten komen. We maken onze studenten bewust van de dilemma’s en vraagstukken rondom circulaire economie en betrekken ook hun eigen handelen in hun eigen leefomgeving hierbij. Zo willen we bewuste professionals opleiden die een volwaardige bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie van morgen.’’

Duurzame ambities

Ook buiten de Brainport Regio worden de duurzame ambities van Fontys erkend. In een recent verschenen publicatie van de Ellen MacArthur Foundation, een internationaal instituut dat als doel heeft de overgang naar een circulaire economie te versnellen, werd specifiek ingezoomd op het boek  ‘4’33 - Time for a circular economy’ uitgegeven door Fontys Hogescholen. Volgens deze organisatie zijn de auteurs van dit boek er buitengewoon in geslaagd om het complexe karakter van de circulaire economie vast te leggen. ''Het is geschreven om een kritische manier van denken te bevorderen en probeert een gemeenschappelijk referentiekader te bieden voor wat een circulaire economie kan zijn.’’

Meer informatie over Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!