FrieslandCampina Ingredients Veghel: maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk

  • Innovatie & MVO
  • Bron: FrieslandCampina Ingredients Veghel

De zuivelonderneming FrieslandCampina is volledig in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A met 19.000 leden-melkveehouders. FrieslandCampina Ingredients Veghel weet dus als geen ander hoe belangrijk het is om samen te werken; om kennis en expertise te bundelen.

FrieslandCampina Ingredients Veghel: maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk

FrieslandCampina beseft dat veel duurzaamheidsdoelen alleen behaald worden als er wordt samengewerkt met partners. Zowel binnen de zuivelsector, zoals in het Dairy Sustainability Framework, maar ook daarbuiten.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij FrieslandCampina

De purpose van FrieslandCampina, nourishing by nature, staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor haar boeren, nu en in de toekomst. Deze drie pijlers vormen de basis van de strategie van FrieslandCampina. Daaraan zijn MVO-thema’s gekoppeld, inclusief prestatie-indicatoren waarmee de voortgang wordt gemeten. Zo is de MVO-strategie volledig geïntegreerd in de strategie van duurzame groei én waardecreatie en dragen de MVO-pijlers direct bij aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarmee levert het bedrijf een bijdrage aan de realisatie van een aantal Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Duurzaamheidsdoelen

Wat betreft zijn duurzaamheidsdoelen wil FrieslandCampina in 2020 zijn vestigingen wereldwijd 100% duurzame elektriciteit gebruiken uit hernieuwbare bronnen als wind, zon en biomassa. Streven is deze zoveel mogelijk op te wekken op de melkveebedrijven van de leden. FrieslandCampina wil het waterverbruik per ton product door de onderneming in 2020 terugdringen of gelijk houden aan het niveau van 2010. Per productielocatie zijn hiervoor doelstellingen geformuleerd.

Energie besparen middels MVO

FrieslandCampina werkt op het gebied van verduurzaming nauw samen met leveranciers en andere bedrijven in de zuivel- en energiesector, afvalverwerking, consultancy, transport, waterzuivering, overheden, universiteiten en hogescholen. FrieslandCampina Veghel draagt daar een steentje aan bij middels diverse projecten. De productielocaties in Veghel halen waardevolle componenten uit de melk en kaaswei. Deze verlaten het bedrijf als product in poedervorm. Dit proces kost veel energie. Door het energieverbruik middels een monitoringssysteem realtime te volgen en snel te reageren, wordt er flink op energie bespaard. Naast het gebruik van zonnepanelen en windenergie, onderzoeken we voor Veghel de mogelijkheid om grondwater in te zetten als energiebron (geothermie). Diverse betrokken bedrijven, waaronder FrieslandCampina, willen de warmte uit de aarde gebruiken om bedrijfsprocessen te verduurzamen.

Lean & Green Star

In 2016 ontving FrieslandCampina Veghel de Lean & Green Star voor de besparing van 22.3% CO2 tussen 2011 en 2016. Logistieke activiteiten zorgen voor C02-emissies. Door kritisch te kijken naar het energie- en brandstofverbruik en passende maatregelen te nemen, kan de C02-uitstoot aanzienlijk worden verminderd. Dit draagt niet alleen bij aan de vermindering van het broeikaseffect, maar zorgt vaak ook voor kostenbesparingen. Met een Lean & Green Award laten organisaties zien dat zij actief bezig zijn met Co2-reductie.

Een zo veilig mogelijke werkplek

FrieslandCampina spant zich daarnaast ook in om voor zijn medewerkers en leveranciers een zo veilig mogelijke werkplek te realiseren. Het doel is nul ongevallen en incidenten, zodat iedereen die voor FrieslandCampina werkt veilig en ongedeerd thuiskomt. In 2017 is het aantal ‘verzuimongevallen’ op FrieslandCampina-locaties gestabiliseerd op veertig (in 2016: 36). In 2017 is het meten en sturen op het ‘aantal ongevallen met verzuim’ uitgebreid met het ‘aantal ongevallen dat leidt tot aangepast werk’ en het ‘aantal ongevallen dat medische behandeling tot gevolg heeft’ (samen het ‘totale aantal ongevallen’). Het totale aantal ongevallen is afgenomen met 24 procent naar 169 ongevallen (2016: 223). Het totale aantal ongevallen per 200.000 gewerkte uren is afgenomen van 0,78 naar 0,55.

Betrokkenheid bij de directe omgeving

Natuurlijk is het bedrijf graag betrokken bij activiteiten in haar directe omgeving. Na in 2017 op beide productlocaties een jaar lang gewerkt te hebben zonder incidenten, is dit succes mede gevierd met de directe omgeving. Om bij te dragen aan de veiligheid van schoolkinderen, is middels een donatie de verkeersveiligheidstest voor basisscholen gesteund.

Dagelijks werken de medewerkers van FrieslandCampina aan het uitvoeren en borgen van het MVO-beleid in de organisatie. Dit vormt de basis om daadwerkelijk te kunnen sturen en verbeteren op MVO-gebied.

Meer informatie over FRIESLANDCAMPINA INGREDIENTS VEGHEL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!