Fujifilm membranen in proefcentrale voor Blue Energy

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Fujifilm

Membranen van Fujifilm worden gebruikt in ’s werelds eerste proefcentrale voor energiewinning, door middel van Reverse Electrodialyse (RED) technologie. Met deze technologie wordt energie opgewekt door het verschil in zoutconcentratie in zout en zoet water.

Fujifilm membranen in proefcentrale voor Blue Energy

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende vandaag de Blue Energy proefinstallatie op de Afsluitdijk in Nederland. In deze proefcentrale worden membranen van Fujifilm gebruikt. Het is wereldwijd de eerste proefinstallatie waarin winning van energie uit zout en zoet water in de praktijk wordt getest. In deze proefinstallatie wordt op forse testschaal (50 kW), de gehele keten van inname – voorzuivering – energieopwekking – stroomlevering aan het net, onderzocht. In samenwerking met Redstack en topinstituut Wetsus, wil Fujifilm aantonen dat deze technologie een nieuwe energiebron voor de toekomst kan zijn, wanneer het op grote schaal toegepast zal worden.

Blue Energy

Met Reverse Elektrodialyse (RED) technologie wordt Blue Energy gewonnen door het zoute en zoete water langs de membranen te voeren. Hierdoor ontstaat een spanningsverschil dat wordt omgezet in elektrische energie. De grote uitdaging is om het opgewekte elektrisch vermogen per vierkante meter membraan op te voeren. Gedurende dit pilotproject wordt het membraanvermogen verder opgeschroefd en wordt bekeken hoe de technologie zich bewijst onder praktijkomstandigheden. Wanneer de proeven succesvol zijn, is opschaling naar een demonstratie-installatie het volgende doel.

Innovatie

Met kennis en ervaring die is opgedaan bij fotografische producten, werkt Fujifilm continu aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Zeven jaar geleden begon Fujifilm in Tilburg met het ontwikkelen van relatief goedkope en energiezuinige membranen voor onder meer het bereiden van drinkwater en voor het opwekken van elektriciteit. Fujifilm ziet in de membranen een nieuwe, veelbelovende business. In september opende het bedrijf in Tilburg al een productielijn voor gasscheidingsmembranen. Deze membranen worden bijvoorbeeld gebruikt in gasvelden voor het verwijderen van CO2 uit aardgas.

Duurzame bedrijfsvoering

Het zuiveren van gassen of water past goed in de duurzame bedrijfsvoering van het  bedrijf. Wereldwijd werkt Fujifilm aan waardevolle en duurzame innovaties voor een steeds groter aantal toepassingsgebieden.

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. is een van de grootste productievestigingen van Fujifilm buiten Japan. Het bedrijf is opgericht in 1982 en er werken ongeveer 900 mensen op 63 Hectare. Fujifilm in Tilburg produceert naast membranen ook fotopapier en offsetplaten en het beschikt over een Corporate Research Laboratorium.

Het bedrijf werkt continu aan verduurzaming van producten en processen. Een voorbeeld zijn de vijf windmolens op het terrein, een naverbrander voor afvalgassen en volgend jaar start de bouw van een waterzuivering om gezamenlijk met buurbedrijven het afvalwater te zuiveren.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!