Fusie Profion - WCM moet maintenancesector op hoger peil brengen

  • Maintenance
  • Bron: World Class Maintenance

Profion en World Class Maintenance (WCM) werken aan een fusie. Het doel is om vanaf januari 2017 één organisatie te zijn. ‘Aan de achterkant’ werken beide organisaties al samen.

Fusie Profion - WCM moet maintenancesector op hoger peil brengen

WCM verricht een aantal back office-activiteiten voor Profion. Dat is niet zo heel spannend, vinden de direct betrokkenen. En dat geldt eigenlijk ook voor de fusie zelf. Lex Besselink, voormalig directeur en nu adviseur van World Class Maintenance: “Twee, drie jaar geleden constateerden we dat de drie maintenance-organisaties in Nederland veel toegevoegde waarde bieden aan elkaar. Dat was het vertrekpunt voor de fusiegesprekken. Uiteindelijk bleek NVDO nog niet zover en vorig jaar hebben wij gezegd ‘we wachten niet langer, we gaan verder’.”

Innovatie koppelen aan lobby

Profion brengt als branchevereniging belangrijke onderwerpen in bij ondernemersorganisatie FME, dat zorgt voor de lobby richting politiek. Daar zit ook de kracht van de voorgenomen fusie: innovatie koppelen aan lobby. Mark Ammerdorffer, branchemanager Profion: “Dat past ook mooi omdat FME net als WCM ook focust op innovatie. Dat komt onder meer samen in de visie op Smart Industry. Het Fieldlab CAMPIONE is een mooi voorbeeld hiervan.”

Tegen de versnippering

WCM-directeur Henk Akkermans beaamt dat de link met FME belangrijk is om met één stem namens de onderhoudssector richting de samenleving te kunnen spreken. “Onderhoud heeft een gefragmenteerde stem en is lastig aan de man te brengen. Want als het goed gaat zegt men ‘we hebben het niet nodig’ en als het mis gaat, krijgt onderhoud direct de schuld.” Besselink: “De reden voor de fusie is ook heus niet dat wij het zelf zo leuk vinden; onze achterban roept ons op tot minder versnippering. Sommige Profion-leden zijn ook partner bij WCM. Dus daar is ook sprake van synergie.”

Aandacht op strategisch niveau

Profion ontstond elf jaar geleden, eigenlijk als afsplitsing van NVDO. Omdat er behoefte was om meer promotie en lobbywerk te doen voor onderhoud. Profion-voorzitter Roelf Venhuizen: “We wilden meer aandacht op strategisch niveau. Zeg maar in de board room en in de politiek. En daarom is er gekozen voor aansluiting bij FME en via FME bij VNO/NCW. Dat heeft prima gewerkt, met goede resultaten tot gevolg.”

Meer power en say

Ammerdorffer: “Nu staat onderhoud overal op de agenda. Niet alles is onze verdienste geweest, maar we hebben wel ons aandeel gehad. Nu is het tijd voor een nieuwe fase, minder generiek en met meer innovatie en projecten. Daarom is deze fusie een logische stap.” Venhuizen: “Doelstellingen en belangen groeien naar elkaar toe. Samen heb je één grote vuist, meer power, meer say, meer invloed. Het is een logische stap.”

Smart Industry

Akkermans: “Wat Mark zegt over Smart Industry en de connectie met FME is zeker belangrijk. FME promoot dat heel erg en als maintenance sector zitten we daar middenin. WCM maakt dit jaar een groeispurt door en er zijn activiteiten met een grote zichtbaarheid, zoals de fieldlabs, waarin WCM-leden en de sector meedoen. Afgelopen jaar zijn we gestart met het Fieldlab CAMPIONE en dit jaar volgen er drie nieuwe met een focus op maritiem, infra en de aerospace.”

Op één lijn

De fusie komt er. Daar is iedereen het wel over eens. Besselink: “Een mogelijke hobbel is als beide besturen het niet eens zijn, maar daar ga ik niet van uit. Beide zijn ook vanaf het begin betrokken.” Ammerdorffer: “Een ander punt is de aard van de organisaties. Profion is een vereniging met leden en contributie en WCM een stichting met partners, die zich richt op innovatieprojecten. Dat is een heel andere grondslag. Over hoe we met onderhoud omgaan, daarover zitten we op één lijn. Het belang van onderhoud voor de BV Nederland, dat staat bij allebei buiten kijf.”

Op hoger peil brengen en houden

Ammerdorffer: “We voeren geen discussies over de fusie. We bespreken wel hoe we samen het pad moeten aflopen. Een nieuwe naam? Ja, daar denken we wel over na.” Besselink: “Een naam is maar een naam, het gaat om de gedachte erachter. Dat moet je overeind houden. Ik heb wel gehoord dat de naam ‘world class maintenance’ een goede ‘brand naam’ is.” Akkermans: “Fuseren is een werkwoord. Het gaat om twee gelijkwaardige en vergelijkbare organisaties die complementair zijn aan elkaar. De fusie op zich is ook niet het belangrijkste onderwerp in de sector. Het gaat erom dat onderhoud een groeispurt moet doormaken in innovatie. Dat we de onderhoudssector op een hoger peil brengen en houden.”

Platform voor asset management

Venhuizen: “Wat er nu nog ontbreekt is een gezamenlijk platform voor asset management. Dat is ook lastig, want asset management is heel breed en gaat over diverse sectoren heen. Het zou mooi zijn als we straks kunnen zeggen dat we een platform hebben gecreëerd dat laat zien hoe belangrijk asset management is. Dat moet ook vanwege de verschuiving die plaatsvindt van nieuwbouw naar onderhoud en upgrading. Een cross-sectoraal platform voor alle partijen.”

Belangenbehartiging en innovatieagenda

Venhuizen vervolgt: “De brede opdracht is dan ook: het strategisch neerzetten van asset management-belangenbehartiging richting overheid in combinatie met een innovatieagenda. Behalve beleidsbepaler is de overheid zelf trouwens ook een belangrijke asset owner. In een breed forum met een brede achterban kan veel kruisbestuiving ontstaan. Profion was vrij nauw met de procesindustrie verbonden, nu wordt dat veel breder. Ik heb veel hoop dat we samen een enorme versterking van invloed creëren. Het succes hangt ervan af of we een lobbyagenda kunnen vormgeven richting Den Haag. Maar we zullen ook invloed moeten uitoefenen via andere organisaties, zoals Bouwend Nederland.”

Langere termijn

Venhuizen: “Voor de langere termijn hoop ik dat we goede verbindingen kunnen leggen met clubs die in andere bedrijfstakken bezig zijn. Onderhoud is namelijk te breed en te groot om te monopoliseren. De nieuwe organisatie moet een kleine club zijn die landelijk opereert met een regionale invulling naar bedrijven en sectoren toe.” Akkermans: “Bouwend Nederland wordt dan vaak als voorbeeld genoemd. De bouw is gefragmenteerd, met heel veel verschillende bedrijven en clubs. Maar het is wel een sector met één stem als het gaat om lobby, beïnvloeding en spreekbuis.”

Akkermans, tot slot: “Het onderhoud zelf is belangrijker dan onze organisaties. De organisaties zijn niet het doel. Het doel is dat de onderhoudssector zo goed is, dat hij bijdraagt aan het concurrentieniveau en dus de overlevingskans van de BV Nederland.”

Tekst: Pieter Pulleman - Pulleman Tekst en Communicatie

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!