Gelderland biedt leningen voor breedband op bedrijventerreinen

  • Technologie
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een lening verstrekken aan een viertal projecten voor de aanleg van een NGA-netwerk (snel en toekomstbestendig breedband) in een aantal buitengebieden en bedrijventerreinen.

Gelderland biedt leningen voor breedband op bedrijventerreinen

Aanleggen van kabels in de straat; bron provincie GelderlandHet gaat om een deel van het buitengebied van Putten (520 woningen en bedrijven), een deel van het buitengebied van Winssen, de bedrijventerreinen de Hofstede in Lienden en Doejenburg in Maurik en de bedrijventerreinen in Buren en Beusichem. De provincie draagt, zo stelt het college voor, in totaal 650.000 euro bij en is daarmee de eerste provincie in Nederland die leningen verstrekt aan breedbandprojecten. Provinciale Staten beslissen in de juni-vergadering over dit voorstel van Gedeputeerde Staten.

Markt, overheid, burgers en bedrijven

Door het verstrekken van leningen door de provincie is de aanleg van een NGA-netwerk (Next Generation Acces networks) mogelijk. Een digitale tweedeling wordt hiermee voorkomen. Alle projecten worden naast financiering door de provincie, gefinancierd door Reggefiber en/of Rabobank en/of bewoners en bedrijven. 'Met de aanleg van het NGA-netwerk investeren we in de leefbaarheid van het buitengebied en slaan de markt, de overheid, burgers en bedrijven de handen in elkaar', aldus gedeputeerde Van Dijk. Hij vervolgt: 'Afgelegen bedrijven worden nu digitaal ontsloten en dit is van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling.'

Reservering middelen

Provinciale Staten hebben in totaal 2 miljoen euro aan revolverende middelen gereserveerd voor leningen voor breedbandinfrastructuur op bedrijventerreinen en in de 'witte' buitengebieden. Initiatiefnemers kunnen met projectvoorstellen komen voor de realisatie hiervan. De projecten moeten gericht zijn op realisatie van een open en toekomstbestendig breedbandnetwerk in wit NGA-gebied of op bedrijventerreinen. De middelen worden ingezet in de vorm van leningen.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!