Grensoverschrijdende doorbraak voor auto-industrie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Oost NL

Michiel Scheffer, gedeputeerde van de provincie Gelderland, en staatssecretaris Dammermann van het Duitse ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie overhandigden onlangs de beschikking voor het innovatieproject 'HoDSimVal' ter waarde van bijna € 300.000.

Grensoverschrijdende doorbraak voor auto-industrie

De overhandiging vond plaats bij het Duitse bedrijf Coatema. Hier namen beide bestuurders kennis van het INTERREG-programma ROCKET dat zich richt op zogenaamde Key Enabling Technologies, zoals nanotechnologie, fotonica en micro-electronica. ROCKET heeft als doel de Nederlands-Duitse regio een leidende positie te geven in deze gebieden.

Gedeputeerde Michiel Scheffer: “Je ziet dat er partners over de grens zijn gevonden die een toegevoegde waarde hebben die er voordien niet was. De grensoverschrijdende samenwerking maakt projecten intrinsiek sterker.”

Over HoDSimVal

HoDSimVal richt zich op het ontwikkelen van nieuwe methodes die de massaproductie van zeer licht, en zeer hoogwaardig aluminium mogelijk maken. Hiermee komen onderdelen en vormen binnen bereik die nu nog op een veel arbeidsintensievere wijze en in enkelstuks gefabriceerd moeten worden. Binnen het project wordt ook simulatiesoftware ontwikkeld die noodzakelijk is voor bedrijven om tot een goede beslissing te komen.

Projectpartners

De partners in het project zijn het Duitse HoDForming GmbH en het Nederlandse Reden B.V. Zij doen dit in samenwerking met het Fraunhofer Project Center op de Universiteit Twente. Door de internationale combinatie van kennis en kunde verwachten de betrokken partijen binnen twee jaar hun product vrijwel markt-klaar te hebben.

Interesse van fabrikanten

Autofabrikanten hebben al interesse getoond in het concept van de samenwerkingspartners en indien de beoogde successen worden bereikt, zal dat naar verwachting een flinke stimulans in de regionale economie geven van miljoenen euro’s en de bijbehorende werkgelegenheid. Ultralichte materialen die in nieuwe vormen gevormd kunnen worden zijn niet alleen relevant voor de auto-industrie, maar voor vrijwel elke sector. De bijbehorende CO2-reductie die hieruit voortkomt is weer een extra stap richting het halen van de klimaatdoelstellingen.

ROCKET

ROCKET biedt middelen om mkb’ers te stimuleren de Nederlands-Duitse samenwerking te zoeken en te versterken op het gebied van innovatie. In ROCKET zitten ca. 10 andere innovatieprojecten, waaronder ook iCoat. Binnen iCoat ontwikkelt onder andere het Doetinchemse Verautomation een nieuwe technologie voor intermittent coating. Door steeds nauwkeuriger coatings aan te kunnen leggen op producten, wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan zonnecellen die hierdoor steeds effectiever worden.

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!