Grensoverschrijdende zorginnovatie mogelijk door Interreg-project MIND

 • Farma & Zorg
 • Bron: Health Valley

Zowel in Duitsland als in Nederland is de Life Science & Health sector een innovatieve sector met veel groeipotentieel voor de toekomst, juist vanwege de grote maatschappelijke uitdagingen die er spelen. Het Interreg-project MIND faciliteert deze samenwerking dan ook.

Grensoverschrijdende zorginnovatie mogelijk door Interreg-project MIND

Wat is MIND?

Het Interreg-project MIND faciliteert en ondersteunt de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse MKB bedrijven bij de ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op de economische en maatschappelijke uitdagingen in de zorg. 

Maatschappelijke relevantie

De innovatieve producten en diensten die tijdens dit project worden ontwikkeld geven antwoord op de enorme uitdagingen in de zorg zoals de toename van chronisch zieken, het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel, de groeiende vraag om zorg-op-maat en leiden tot:

 • het vergroten van de kwaliteit van leven voor ouderen en mensen met een beperking,
 • oplossingen voor het opkomende tekort aan werknemers in de zorgsector,
 • reductie van zorgkosten.

Themagebieden

De innovatieprojecten richten zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten op het gebied van:

 • Home care, Self-management & Telemedicine
 • Medical devices
 • Preventie

Potentieel onderzoek Innovatieproject

Binnen het kader van een potentieel-onderzoek kan een innovatieproject worden ingediend, wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. de samenwerkende partijen voeren activiteiten uit, om hiermee een aantoonbaar maatschappelijk relevante / noodzakelijke productinnovatie in de gezondheidszorgmarkt te kunnen realiseren,
 2. de productinnovatie betreft een werkelijk nieuwe ontwikkeling of duidelijke verbetering van bestaande technologie, dan wel een unieke en nieuwe combinatie van technologiee?n,
 3. er worden alleen activiteiten uitgevoerd vanaf TRL niveau 4 (laboratorium ontwerp/ proof of concept) tot en met TRL niveau 7 (ontwikkeling prototype),
 4. het samenwerkingsverband achter de productinnovatie bestaat minimaal uit e?e?n Duits MKB en e?e?n Nederlands MKB bedrijf, bij voorkeur meerdere MKB partners en aangevuld met kennisinstellingen, zorginstellingen en/of groot bedrijf.
 5. de in het innovatieproject genoemde activiteiten en onderlinge taakverdeling zijn logisch en passend bij de competenties van de partners,
 6. er wordt tevens gewerkt aan een validatie van de innovatie in de markt en het ontwikkelen van een haalbare business case.

Subsidie

Innovatieprojecten worden beoordeeld door een expert panel en kunnen na selectie voor het ingediende potentieel onderzoek 50% subsidie ontvangen op de uit te voeren activiteiten.

Er dient sprake te zijn van een evenwichtig partnerschap. Een partner draagt niet meer dan 70% (voor bilaterale projecten) of 60% (met meer dan twee partners) van de subsidiabele kosten.

Een samenwerking tussen MKB bedrijven aan beide zijden van de grens, waar-bij het totale aandeel van onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en/of het groot bedrijf niet meer dan 40% van de kosten draagt.
Indien in een samenwerkingsverband een of meerdere kennisinstellingen en/of zorginstellingen als derden worden ingehuurd, mag hierbij het totaal van deze ingehuurde derden niet hoger zijn dan 70% van de totale projectkosten.

Procedure

Duitse en Nederlandse netwerkorganisaties coördineren de ontwikkeling en de selectie van de innovatieprojecten aan de hand van een vooraf vastgestelde procedure. Bovendien ondersteunen zij de innovatieprojecten tijdens de uitvoeringsfase (business support).

Uitingen

Organisaties die ondersteuning ontvangen, refereren in de communicatie over hun innovatieproject naar het MIND programma conform de EU/Interreg-voorwaarden en nemen deel aan de bijeenkomsten/presentaties in het kader van dit programma en presenteren desgevraagd de status van het eigen innovatieproject.
Zie ook: www.mind-euregio.eu

Meer informatie over Health Valley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!