Grootste lerarenopleider van Nederland ziet volop kansen in brede bevoegdheden

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Fontys Hogescholen

Onlangs publiceerde de Onderwijsraad een uitvoerig advies dat het lerarenbeleid van basis-, voortgezet tot aan het middelbaar beroepsonderwijs integraal heeft doorgelicht.

Grootste lerarenopleider van Nederland ziet volop kansen in brede bevoegdheden

Volgens het uitgebreide advies van de raad moet er een einde komen aan de verkokering tussen schooltypen en vakgebieden, zodat leraren makkelijker van sector of vak kunnen wisselen. Dat komt de mobiliteit en de aantrekkelijkheid van het leraarschap ten goede.

Een brede basis

Nadrukkelijk geeft de Onderwijsraad in haar advies voorrang aan de overkoepelende waarde voor het leraarschap: pedagogiek en didactiek als sterke en brede basis voor het leraarschap. Beginnende leraren die een brede basis hebben om vanuit te werken, worden minder gehinderd door de schotten tussen de sectoren.

Een flexibel curriculum

Fontys is als grootste lerarenopleider van Nederland nauw betrokken bij de discussie en ziet volop kansen.  Yvonne Visser, directeur van Fontys Lerarenopleidingen Tilburg onderschrijft de essentie van het advies. “We zien duidelijk de mogelijkheden van brede bevoegdheden en volgen de ontwikkelingen op de voet. Sterker nog, we denken actief mee in de ontwikkelingen en zijn actief betrokken in de discussie. Vanuit de flexibilisering ontwikkelen we binnen Fontys al samen onderwijs. Ons hele curriculum van lerarenopleidingen is inmiddels flexibel opgebouwd waaruit cross-overs ontstaan die heel waardevol zijn bij het opleiden van de leerkracht van de toekomst.”

Bi-certificering

“Het gaat hier om een echt structurele, duurzame oplossing. Een aanpak waarin kwaliteit voorop blijft staan”, vult Astrid Venes, directeur van Fontys Hogeschool Kind en Educatie aan. “Het advies sluit heel nauw aan bij de gesprekken die we binnen Fontys al met elkaar hebben. Zo kijken we al jaren over de schotten heen. Een mooi voorbeeld hiervan is de bi-certificering, waarin studenten in vier jaar tijd een bevoegdheid voor zowel het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs halen. Eigenlijk is dit een voorloper.”

De kinderen voorop

Venes: “Ik ben enthousiast over het advies, want wil je het echt goed aanpakken dan moet je het ook echt rigoureus ánders aanpakken. Én het mooie van het advies is dat het daadwerkelijk gaat over het beroep en de bijdrage van de leraar aan de ontwikkeling van kinderen. Dat staat voorop, onafhankelijk van de sector.”

Meer informatie over Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!