Grote opkomst bij regionale radenbijeenkomst Noordoost-Brabant

Zo’n 200 raadsleden, gemeentelijke bestuurders en ambtenaren kwamen op 24 oktober jongstleden naar een speciale avond in Oss om te praten over regionale samenwerking in Noordoost-Brabant. Dat meldt AgriFood Capital.

Grote opkomst bij regionale radenbijeenkomst Noordoost-Brabant

Het doel van de avond was om nader kennis te maken en in gesprek te gaan met de samenwerkingsverbanden in de regio waaronder GGD Hart van Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Veiligheidsregio Brabant Noord, Samenwerkingsverband Jeugdzorg, Samenwerkingsverband WMO en AgriFood Capital Noordoost-Brabant.

Strategische agenda Noordoost-Brabant 2020

De werksessies van AgriFood Capital Noordoost-Brabant trokken ruim 60 belangstellenden. De raden werden hierin meegenomen in het proces op weg naar een nieuwe strategische agenda van de regio Noordoost-Brabant na 2020. De raadsleden konden aangeven op welke manier ze erbij betrokken willen zijn. De opgehaalde ervaringen en suggesties worden verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan is het eerste kwartaal van 2019 gereed.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!