HAS doet onderzoek naar Boekelse agrofoodsector

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Gemeente Boekel

Het onderzoek ‘Boekelse agrofoodsector met draagvlak en draagkracht’ is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Boekel. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de economische betekenis en toekomst is van de agrifoodsector in de gemeente Boekel.

HAS doet onderzoek naar Boekelse agrofoodsector

In de toekomst zal er meer vraag komen naar voedsel door de stijgende wereldbevolking, maar daarnaast gaan er meer eisen gesteld worden aan de kwaliteit van het voedsel. Hierin speelt de veranderende houding van de (Nederlandse) consument en overheid een belang rijke rol. Nederland loopt voorop met wet-en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid. De Nederlandse agrifoodsector moet op deze punten de voorsprong op andere landen (waar productiekosten lager zijn) behouden, om de sterke concurrentiepositie niet te verliezen.

Belangrijke sector

In de gemeente Boekel zijn 800 bedrijven gevestigd, waar ruim 3400 personen werkzaam zijn. Bijna een derde van alle banen in de gemeente Boekel is afkomstig uit de agrifoodsector. De primaire producenten hebben hierin het grootste aandeel met 20% van het totaal aantal banen. Het gehele agrifoodcomplex (agrifood, crossovers en kennisinstellingen) van de gemeente Boekel creëert driekwart van het totaal aantal banen. Verder wordt Boekel gekenmerkt door zijn ondernemende gemeenschap, dit blijkt ook wel uit de grote hoeveelheid zzp’ers in de gemeente.

Met 180 bedrijven zijn de primaire agrarische producenten sterk aanwezig in de gemeente Boekel. De volgende sectoren zijn sterk aanwezig: varkenshouderij, melkveehouderij, champignonteelt en glasgroenteteelt. Met het voedsel dat door deze bedrijven wordt geproduceerd kunnen veel consumenten worden voorzien. De vier hiervoor genoemde sectoren kunnen 20 tot 220 keer zoveel consumenten aan hun voedsel behoefte in voorzien, dan dat er personen in de gemeente woonachtig  zijn. De vleesvarkenshouderijen kunnen bijvoorbeeld een half miljoen Nederlandse consumenten van varkensvlees voorzien. De sterke aanwezigheid van de veehouderij brengt ook een mestoverschot met zich mee. In de gemeente Boekel wordt namelijk vier keer meer mest geproduceerd, dan er op de landbouwgronden in de gemeente kan worden uitgereden.

Schaalvergroting

In de afgelopen 30 jaar is het aantal agrarische bedrijven in de gemeente Boekel, evenals in Nederland, sterk afgenomen. Echter zijn het aantal dieren en de teeltoppervlaktes juist gelijk gebleven of zelfs toegenomen. Deze schaalvergroting blijft in de toekomst doorzetten evenals de afname van het aantal bedrijven. Daarnaast is er ook ruimte voor agrarische bedrijven die zich focussen op een onderscheidend product of een nevenactiviteit. Het is een taak van het gemeentebestuur om al deze bedrijfstypen de mogelijkheid te geven om te ontwikkelen. Daarbij is het ook belangrijk dat de gemeente zowel (agrarische) ondernemers, ambtenaren als burgers bij elkaar brengt om ontwikkelingen in de agrarische sector goed te laten verlopen.

Draagvlak

Om het draagvlak van de consument en burger te behoudenis het voor agrarische sector belangrijk om transparant te zijn. Dit zou versterkt kunnen worden door het gezamenlijk organiseren van open dagen op meerdere agrarische bedrijven. Daarnaast kunnen kinderen van de basisscholen uitgenodigd worden, zodat zij een beeld krijgen van de agrarische sector. In de hiervoor genoemde initiatieven, zou ZLTO Boekel-Venhorst prima geschikt zijn om dit te organiseren. Met deze initiatieven krijgt de gehele gemeente Boekel een beter beeld van de agrarische sector.

Bovenal mag de Boekelse gemeenschap trots mag zijn op de agrifoodsector van de gemeente Boekel. Deze sector verziet veel consumenten wereldwijd van lekker eten en veel inwoners van de gemeente van werk en inkomen.

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!