HAS Hogeschool en werkveld pakken kennisvragen openbare ruimte aan

  • Onderwijs & Training
  • Bron: HAS Hogeschool

Voor gemeenten bestaat niet echt een structureel platform om kennis en ervaringen op het gebied van beheer openbare ruimte te delen. Ze werken binnen dit thema wel veel samen met studenten. Die twee zaken combineert HAS Hogeschool in een Community of Practice (CoP).

HAS Hogeschool en werkveld pakken kennisvragen openbare ruimte aan

De Community of Practice is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een succesvolle werkvorm die complexe kennisvragen integraal aanpakt. 

Sinds 3 jaar worden in de CoP afstudeeropdrachten met een overkoepelende kennisvraag aan elkaar gekoppeld. Dit werkt twee kanten op. De deelnemende partijen tillen de resultaten uit de projecten gezamenlijk naar een hoger niveau. En HAS Hogeschool brengt de inzichten die dit oplevert terug het onderwijs in. 

Neutrale positie
Docenten Johan Vriezekolk, Caroline de Feijter en Paul van der Donk van de opleiding Management van de Leefomgeving van HAS Hogeschool trekken de CoP, die dit voorjaar voor de vierde keer start. De CoP bestaat uit 5 bijeenkomsten die binnen een half jaar plaatsvinden, steeds op een andere plek. Zo krijgen de partijen naast inhoudelijke kennis ook de kans bij elkaar binnen te kijken. “De CoP is in drie jaar uitgegroeid tot een succesvolle werkvorm met een integrale aanpak waar een connectie plaatsvindt op basis van kennisontwikkeling. Studenten hebben daarin een speciale positie: zij kunnen met hun onbevangen blik open naar vraagstukken kijken en discussies openbreken.”

Kennisvragen complexer
De kennisvragen die ingebracht worden, zijn soms best complex. “Het vak beheer openbare ruimte verandert en dan vooral de rol van de professionals zelf. Vroeger dachten beheerders alleen na over het vaktechnische kant: bijvoorbeeld welke bomen gesnoeid moesten worden. Nu komen daar ook veel sociaal-maatschappelijke aspecten als bewonersparticipatie, klimaatproblematiek en biodiversiteit bij. Het gaat steeds meer over de leefomgeving als geheel.”

Wisselwerking
Kennisontwikkeling is voor HAS Hogeschool heel belangrijk en de hogeschool speelt graag een rol in dit soort trajecten. “Als maatschappelijke instelling zijn we niet alleen bezig met het opleiden van studenten, maar we willen ook actief bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld. We brengen kennis in en halen casussen op. Zo houden we ook ons eigen leerplan up-to-date. Het is echt een wisselwerking. Docenten zijn daarbij niet alleen onderwijzer, maar ook verbinder, initiator en inhoudelijk expert.” Daarbij komt dat gemeenten niet makkelijk samen om tafel gaan zitten. “Ons lukt het wel, waarschijnlijk doordat we als hogeschool een vrij neutrale positie hebben.”

Uitdaging
De CoP die start zal vooral gaan over de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten. Voor het eerst speelt de Provincie Noord-Brabant een grote rol. “De provincie ziet duidelijk het belang in van kennisontwikkeling. Ook zien we in de toekomst mogelijkheden voor waterschappen, zelfs natuurorganisaties. We hopen ook meer commerciële partijen zoals aannemers aan te laten sluiten. Dat laatste is wel een uitdaging, want die partijen vinden het soms lastig openheid van zaken te geven. Maar wil je samen écht iets kunnen bereiken, dan is dat wel noodzakelijk.”

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!