HAS-studenten: ‘Boerenbedrijf wordt beter zichtbaar’

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: ZLTO

Vierdejaarsstudenten Joran Holtes (26) en Joey Swinkels (23) hebben in het kader van hun opleiding Food Innovation aan de HAS Hogeschool in Den Bosch de visie ‘Future of Farming 2030’ geschreven.

HAS-studenten: ‘Boerenbedrijf wordt beter zichtbaar’

Daarin schetsen de studenten een toekomstvisie voor de ontwikkelingen in de akkerbouw en glastuinbouw tot het jaar 2030. Verder gaan zij in op de toekomst van het boerenbedrijf, het mogelijk toekomstige voedseltekort in de wereld en de kansen van urban farming.

Big Data

De akkerbouw en glastuinbouw zijn aan alle kanten volop in beweging. ‘Vooral op het gebied van technologie worden enorme stappen gezet. Denk aan robotisering en het toenemende gebruik van big data. Dit zien alle partijen als een belangrijke ontwikkeling’, zegt Holtes.

‘Doordat met behulp van big data vrijwel alles kan worden gemeten, kan er ook verantwoorder worden omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier kan er in de landbouwsector efficiënter worden gewerkt. Dat heeft weer positieve gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar helpt ook om uitputting van de aarde te voorkomen.’ Verder biedt genetische modificatie perspectief voor de toekomst volgens het duo. ‘Door gewassoorten zo te veranderen dat ze resistent worden tegen ziekten, kunnen in de toekomst op veel meer plaatsen in de wereld verschillende soorten gewassen worden verbouwd.’

Imagoprobleem

Tegelijkertijd worstelt de agrarische sector met een imagoprobleem. ‘Er is sprake van een afnemende maatschappelijke betrokkenheid als het gaat over de landbouw’, legt Swinkels uit. ‘De boer is een beetje uit het zichtveld van de consument verdwenen. Veel kinderen in steden weten niet eens meer waar hun voedsel vandaan komt. Mede daarom kiezen steeds minder jongeren ervoor om boer te worden.’ Volgens de student is er een kentering gaande in deze ontwikkeling. ‘Steeds meer kleinschalige boerenbedrijven beginnen met andere activiteiten. Ze verzorgen bijvoorbeeld educatieve lessen voor scholen of gaan aan huis zelfgemaakte producten verkopen’, vertelt hij. ‘Daarnaast zien we steeds meer reclamespotjes op tv, waarin het boerenbedrijf een rol speelt. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat hierdoor het boerenbedrijf weer beter zichtbaar wordt voor consumenten.’

Urban farming

Voor hun onderzoek interviewden de twee studenten Adrie Bossers, voorzitter van ZLTO-vakgroep Akkerbouw, en Martijn Bekkers, schooltuinmanager en docent Tuinbouw & Akkerbouw aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. ‘Wij hebben hun onder meer gevraagd wat zij vinden van urban farming en hoe zij de toekomst hiervan inschatten. Opvallend was dat zij daarover behoorlijk van mening verschillen’, merkt Holtes op.

‘Adrie Bossers ziet urban farming vooral als instrument om de afstand tussen maatschappij en landbouw te verkleinen. Hij verwacht dat steeds meer mensen ervoor zullen kiezen om zelf groenten te gaan verbouwen’, vertelt de student.
‘Martijn Bekkers denkt dat urban farming in de toekomst vooral regionaal op grote schaal toegepast gaat worden. Hij stelt dat hierdoor de druk op de traditionele landbouw verlicht kan worden. Bovendien kan het volgens Bekkers een bijdrage leveren aan het vermijden van het naderende voedseltekort.’

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!