Het nut en de noodzaak van TEC-skills volgens Fontys Hogescholen

Om in de toekomst proactief bij te kunnen dragen aan een innovatieve en duurzame samenleving, krijgen Fontys-studenten tijdens hun opleiding zogeheten TEC-skills aangereikt. TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity.

Het nut en de noodzaak van TEC-skills volgens Fontys Hogescholen

Wie over deze TEC-skills beschikt, heeft oog voor maatschappelijke innovatie, verdiept zich in technologische vraagstukken, durft te ondernemen en zoekt op een creatieve manier de samenwerking op met andere disciplines. De komende jaren bepaalt het thema TEC for Society grotendeels de koers van het onderzoek en onderwijs binnen Fontys.

Nieuwe vormen van samenwerking

Docent Jochem Goedhals heeft TEC for Society reeds omarmt en is actief bezig om nieuwe vormen van ‘samenwerking’ te bewerkstelligen. ‘Enerzijds omdat ik van mening ben dat een multidisciplinair team ervoor zorgt dat je krachtige leeromgevingen voor studenten creëert’, anderzijds omdat ik niet geloof in bureaucratische en hiërarchische structuren waar we werken vanuit functieprofielen en opgelegde taken. Dat past ook niet bij mij. Vanuit mijn rol bij PULSED, de afdeling die zich bezighoudt met onderwijsinnovatie, wil ik eraan bijdragen dat wij elkaars Human Capital binnen deze organisatie gaan zien, erkennen en benutten. Dus benutten mensen uit alle Fontys domeinen (en ook daarbuiten) elkaars expertise. Dat kan alleen als iedereen weet waar zijn of haar verantwoordelijkheden liggen en als we elkaar écht zien.’

Grip op het heden en de toekomst

Volgens de docent is opleiden voor de toekomst een achterhaald begrip. ‘We leiden op voor het nu en creëren daarmee de toekomst. Ik zie onderwijs dan ook niet als een voorbereiding op het leven, maar als onderdeel van het leven zelf. In mijn ogen moeten zowel docenten als studenten leren hoe ze grip krijgen op het heden en op de toekomst.’ Volgens Jochem is procesmatig denken en handelen daarvoor een belangrijk middel. ‘Het geeft houvast in een onzekere, snel veranderende wereld.’ Hij ziet binnen de muren van Fontys graag nog meer focus op talentontwikkeling, ontwikkelingsgerichte coaching, meten en beoordelen van (leer)ontwikkeling, de blend tussen online en offline en Design Based Learning.

Fontys minor Embrace TEC

Mede vanuit dat gedachtengoed is de minor Embrace TEC ontstaan. De minor daagt Fontys-studenten uit om sociaal ondernemer te worden. Studenten uit alle windrichtingen (van zowel technische als niet-technische opleidingen) buigen zich over een door henzelf aangedragen maatschappelijke uitdaging. Die uitdagingen kunnen voortkomen uit een eigen frustratie, bijvoorbeeld slaapproblemen. Samen werken ze vervolgens toe naar een community-ready prototype voor een specifieke doelgroep, waarbij, na onderzoek, technische en ICT-studenten oplossingen bedenken om die slaapproblemen te lijf te gaan. ‘De deelnemers aan de minor ervaren het als ontzettend plezierig om op deze manier te leren van elkaars expertises.’ Ze doen, volgens Jochem, tal van vaardigheden op. ‘Ze focussen daarbij met name op persoonlijke groei en hun impact als wereldburger.’ Dat doen ze overigens niet alleen, ze worden tijdens deze minor bijgestaan door een zogeheten talentencoach. ‘Vaak komen tijdens de minor verborgen talenten naar voren, zoals de ambitie om als ondernemer het prototype op de markt te gaan brengen. Ook worden studenten zich meer bewust van technologische ontwikkelingen.’

Input vanuit de Brainport regio

Niet alleen studenten nemen deel aan de minor. Ook ingenieurs, ontwerpers, ondernemers en startups uit de Brainport-regio haken aan. Ze delen hun nieuwste technologische kennis en zoomen in op trends. ‘We prikkelen zo de nieuwsgierigheid van de studenten. Je ziet dat ze daardoor dieper in een onderwerp willen duiken. We gaan dan ook niet uit van wat wij aan te bieden hebben, zijn niet alleen aan het zenden, maar gaan vooral uit van wat de studenten willen halen.’

Life Long Learning = de nieuwe realiteit

Er blijkt behoefte aan deze manier van werken. De minor groeit hard. Wat Jochem betreft is dit echter pas het startschot. ‘Ik wil Design Based Learning integreren in het curriculum, binnen zo veel mogelijk Fontys-opleidingen. We moeten samen gaan inzien dat Life Long Learning de nieuwe realiteit is, dat we moeten focussen op Learning by Doing en Reflective Practice. Zo creëren we een waardevolle omgeving, waarin iedereen het gevoel heeft dat hij of zij meetelt, kan bijdragen. Ongeacht opleiding, achtergrond, afkomst, cultuur of religie.’

Meer informatie over Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!