‘Iedereen moet de N65 herkennen als kwekerij-etalage’

  • Innovatie & MVO
  • Bron: ZLTO

De regio tussen Tilburg en Den Bosch wordt door velen gezien als het groene hart van Brabant. Langs de rijksweg N65 zitten veel duurzame boomkwekers die extra identiteit geven aan de omgeving, stelt Marwin Dekkers, algemeen-directeur van Boomkwekerij M. van den Oever in Haaren.

‘Iedereen moet de N65 herkennen als kwekerij-etalage’

Het gebied rondom de N65 is een van de gebieden die speciale aandacht krijgt van provincie Noord-Brabant. De provincie wil onder meer de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van de omliggende gebieden versterken. Ze heeft daarom aandacht voor potentiële natuur- en landschapswaarden en zet in op duurzame ontwikkeling van zowel de toeristische als de agrarische sector.

Kwekerij-etalage

De boomteelt- en plantensector is karakteristiek voor de regio en is een succesvolle bedrijfstak die op nationaal niveau een toppositie inneemt. Daarom zijn de kwekers intensief betrokken bij de gebiedsaanpak. Iedereen rijdend tussen Tilburg en Den Bosch moet in de toekomst de N65 herkennen als etalage van de kwekerijsector en poort naar het Brabantse landschap. Om dit voor elkaar te krijgen is de provincie gestart met een aantal projecten. 

Een rijdende educatieruimte

Een voorbeeld van zo'n project is de xylotheek: een oude bomenkar die dienst heeft gedaan op het bedrijf van Aad Vermeer. Kunstenaarsduo Krijn Christiaansen en Cathelijne Montens hebben deze omgebouwd tot een rijdende educatieruimte. De xylotheek vertelt door middel van een kleine expositie, een vragenspel en enkele video’s het verhaal van het groene hart van Brabant en het effect van meer groen. Marwin Dekkers: ''We noemen ons de kraamkamer van de groene stad en buitenruimte omdat we met onze duurzame boomteelt een belangrijke bijdrage leveren aan de verkleining van de broeikasgassen. Daar willen we mensen bewust van maken.''

Gebruikmaken van de xylotheek 

De xylotheek is breed inzetbaar op duurzaamheids- en vergroeningstrajecten, bijvoorbeeld door scholen, bedrijven, gemeenten, wijken en dorpsraden, de provincie, waterschappen, maar ook door de sector zelf. Eerder stond de xylotheek al op het ZLTO Congres in Den Bosch.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!