In Roosendaal kleuren studenten de stad

  • Onderwijs & Training

1.500 nieuwe studenten starten 20 augustus in Roosendaal aan hun HBO- of MBO-opleiding.

In Roosendaal kleuren studenten de stad

In Roosendaal “kleuren studenten de stad”; dat is de slogan die de gemeente centraal heeft staan in haar campagne om de studenten vanaf 20 augustus welkom te heten. Behalve ouderejaars starten er ook bijna 1.500 nieuwe studenten in Roosendaal aan hun HBO- of MBO-opleiding.

Roosendaal timmert hard aan de weg om dé stad van de regio te worden waar een zo breed mogelijk spectrum op onderwijsgebied aangeboden wordt voor aankomende studenten. Meer dan
45 studierichtingen op MBO- en 8 op HBO-niveau zijn voorhanden in Roosendaal. Er studeren momenteel ongeveer 4.000 jongens en meisjes tussen de 16 en 23 jaar in Roosendaal.

Impact

René van Ginderen, wethouder onderwijs: “Niet alleen voor studenten is het belangrijk om in Roosendaal te gaan studeren; het heeft ook een hele grote impact op het bedrijfsleven en de bewoners. Het bedrijfsleven zoekt studenten voor onderzoek maar ook om hun arbeidspotentieel op een goed niveau te krijgen. De stad wordt door de komst van de studenten steeds jonger en levendiger. Daarom zal Roosendaal ook in de toekomst aantrekkelijk worden voor nieuwe studenten.”

Bestuursakkoord 2018- 2022

Dit beleid past in het Bestuursakkoord waarin het College ijvert voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Roosendaal. De opleidingen bieden specifieke leerwerkprogramma’s voor jongeren en zij-instromers. In de regio West-Brabant West wordt zoveel mogelijk samengewerkt in triple-helix verband (overheid, ondernemingen, onderwijs) om de verbinding tussen het onderwijs naar het bedrijfsleven te verbeteren.

Drie nieuwe scholen in Roosendaal

Vanaf 20 augustus starten er drie nieuwe scholen in Roosendaal. Op HBO-niveau start de Associate Degrees Academie (200 leerlingen), Fontys Sporthogeschool met activiteiten vanuit het partnership met de gemeente (50 leerlingen) en op MBO niveau CIOS Goes met een praktijkleeromgeving in Roosendaal
(50 leerlingen).

Campagne

In de campagne, die deze week van start is gegaan, wordt de student welkom geheten in de stad. Tijdens het hele schooljaar worden ook het bedrijfsleven, de inwoners en de potentiële student meegenomen in deze campagne.Het beeldmateriaal bevat 4 ‘echte’ studenten die het komende schooljaar in Roosendaal starten. Via de social mediakanalen vertellen zij waarom zij in Roosendaal gaan studeren en hoe zij hun dromen in Roosendaal gaan waarmaken. In een goede samenwerking met de winkeliers en horeca uit de binnenstad wordt er tijdens de introductieperiode o.a. een boekje aan de studenten uitgedeeld met maar liefst 75 waardebonnen.

Over Associate Degrees Academie

De Associate Degrees Academie start het schooljaar in het nieuwe schoolgebouw aan het Mill Hillplein 1 (voorheen het belastingkantoor). Een Associate Degree is een 2-jarige, praktijkgerichte HBO-opleiding. Er wordt gestart met 8 opleidingen. De Associate Degrees Academie is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Over CIOS Goes

Het CIOS start met een compleet nieuw opleidingsconcept in Roosendaal: het hybride leren. Dat betekent dan CIOS studenten in de praktijk leren en in het klaslokaal onderbouwing krijgen op de praktijk: dit is vooral vraaggestuurd onderwijs. Roosendaal wordt daardoor één groot praktijklokaal voor de CIOS-leerlingen. De thuisbasis van CIOS Goes in Roosendaal is het Innovitapark op Stadsoevers.

Over Partnership Fontys – gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal en Fontys Sporthogeschool zijn een partnership aangegaan. Vanaf komend schooljaar zullen 50 HBO-studenten een aantal dagen in de week activiteiten in Roosendaal gaan begeleiden. Dit zijn sport- en beweegactiviteiten die erop gericht zijn om inwoners van Roosendaal optimaal te laten participeren in de samenleving.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!