‘In West-Brabant pakken we problemen ook daadwerkelijk aan’

  • Logistiek & Vervoer

De Regio West-Brabant werd in 2017 uitgeroepen tot logistieke hotspot van Nederland. Ook de komende jaren zet West-Brabant sterk in op logistiek en mobiliteit.

‘In West-Brabant pakken we problemen ook daadwerkelijk aan’

Foto: Cees Lok, portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit bij Regio West-Brabant

 ‘Alle 19 gemeenten zijn doordrongen van het belang van goede verbindingen in deze regio’, vertelt Cees Lok, wethouder in Roosendaal en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit bij RWB. ‘Gezamenlijk met andere stakeholders werken wij aan een robuust, duurzaam en goed functionerend multimodaal netwerk voor de Regio West-Brabant. We hopen de koppositie als logistieke hotspot nog lang te kunnen vasthouden.’

Multimodale netwerken

Volgens Cees Lok is een goede multimodale bereikbaarheid een noodzakelijke randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat in de regio. ‘De Regio West-Brabant ligt strategisch tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Bovendien worden ook steeds meer goederen per schip aangevoerd via de zeehaven van Moerdijk. In deze regio zijn nogal wat logistieke dienstverleners actief. We moeten voorkomen dat het goederenvervoer hier vastloopt. Daarom wordt sterk ingezet op het versterken en verbeteren van de multimodale bereikbaarheid. Dit doen we onder meer via projecten als MORe (stimuleren van het goederenvervoer per spoor in Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal) en het stimuleren van gebruik en verbeteringen van multimodale netwerken en voorzieningen, zoals de spoorlijnen op bedrijventerrein Borchwerf-2 in Roosendaal, het binnenvaarttraject Oosterhout-Tilburg en de containerterminal in Bergen op Zoom.’

Regionale doelstellingen

In de uitvoeringsagenda Mobiliteit 2015-2020 worden nog diverse andere activiteiten en projecten genoemd. Elk met andere regionale doelstellingen. Diverse bestuurders van de betrokken gemeenten maken zich hard voor deze agenda. Lok: ‘Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van de A27/Knooppunt Hooipolder, de A58 en het verbeteren van het internationaal treinverkeer tussen West-Brabant en België. Voor een aantal van deze zaken zijn we mede afhankelijk van het rijk en de provincie. Daarnaast proberen we natuurlijk ook zelf een aantal problemen te tackelen, zoals het realiseren van truckparkings en het 2x per jaar uitvoeren van een verkeersmonitor. In West-Brabant houden we ervan om mee te denken en problemen ook daadwerkelijk aan te pakken.’

Openbaar vervoer als dienst

Een andere uitdaging noemt Lok de nieuwe OV-concessie, die in 2022 vergund gaat worden. ‘Het openbaar vervoer is ongelooflijk belangrijk voor de leefbaarheid in de regio. Maar tegelijkertijd zien we dat dorpen steeds minder makkelijk bereikbaar worden met de bus. Ook veel bedrijventerreinen in de regio zijn nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer. Wij willen als RWB daarom samen met de provincie Noord-Brabant gaan kijken of we in de nieuwe OV-concessie wellicht gebruik kunnen gaan maken van nieuwe vervoersvormen, innovaties en deelmarkten zodat het openbaar vervoer in de toekomst steeds meer als dienst kan worden aangeboden in deze regio.’

Multimodaal goed bereikbaar

Samen met de provincies Zeeland en Zuid-Holland is RWB ook nauw betrokken bij het onderzoek naar de Corridor Zuid. Lok: ‘Om onze economische en mobiliteitsambities voor de toekomst waar te kunnen maken is het van essentieel belang dat we richting de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau aangeven welke prioriteiten er liggen voor onze regionale positionering. Voor deze regio zetten wij daarom sterk in op een goede multimodale bereikbaarheid, liefst zonder knelpunten. Met minder nemen wij geen genoegen.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!