Inclusie biedt ook bedrijven alleen maar kansen

  • Onderwijs & Training

Bij WVS geloven ze in kansen. En die creëer je samen, is een belangrijke insteek van dit leerwerkbedrijf. Samen met de mensen waar het om gaat maar ook samen met bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Algemeen directeur Jos Koopman vertelt hoe dat in z’n werk gaat.

Inclusie biedt ook bedrijven alleen maar kansen

Foto: Algemeen directeur Jos Koopman

Er is veel veranderd voor zijn organisatie, meldt de bestuurder. In een paar jaar tijd is de omvorming van SW-bedrijf naar leerwerkbedrijf voltooid. “We hebben hier nog steeds mensen die onder de WSW-regeling vallen en die tot hun pensioen ook blijven, maar die groep wordt steeds kleiner. Daarnaast hebben we veel meer een taak als ontwikkelbedrijf gekregen. Natuurlijk is er nog beschut werk voor wie dat echt nodig heeft. De eerste inzet is echter altijd gericht op iemand een volwaardig deelnemer aan de arbeidsmarkt te laten worden.”

Nieuwe vaardigheden

Als leerwerkbedrijf heeft WVS eveneens een andere rol gekregen. De focus ligt op mensen aan de zijlijn weer volledig en volwaardig mee laten doen. De directeur legt uit: “Het begint vaak met weer structuur aanleren, bijvoorbeeld door regelmaat en tijdig opstaan terug te laten keren in het dagelijks bestaan. Daarnaast brengen we nieuwe vaardigheden en kennis bij, op een vakgebied dat bij iemand past.” Hij geeft als voorbeelden onder meer groenvoorziening, schoonmaakwerk, logistiek, postbezorging en productiewerkzaamheden.

Volop mogelijkheden

Er zijn samenwerkingen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de regio, vertelt Jos. “We willen mensen, ook jongeren, de kans bieden om praktijkgericht gekwalificeerd te raken. Middels bijvoorbeeld stages en soms ook de kennis van ROC’s, vak- en BBL opleidingen, waar nodig op individueel niveau. Er zijn tevens koppelingen met voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Daarnaast gebruiken we veel input van werkgevers om te bepalen wat nodig en belangrijk is om mensen echt zo veel mogelijk bij de actualiteit aan te laten sluiten.” WVS zet in op mensen zo veel mogelijk bij bedrijven praktijkkennis op te laten doen. Wanneer dat echt niet lukt, zijn er de eigen groenvoorziening, Business Post, schoonmaaktak en productiewerkzaamheden om toch werkervaring te bieden. Die afdelingen zijn dus méér dan alleen een vangnet voor wie echt beschut werk nodig heeft, het zijn tevens plekken om mensen verder te ontwikkelen.

Het échte werk

Juist omdat de koppeling met bedrijvigheid in de regio zo belangrijk wordt gevonden, zijn er veel al dan niet vaste contactmomenten. Denk aan halfjaarlijkse ontmoetingen met groenbedrijven en potentiële werknemers. Jos: “Zo zoeken we ook de verbinding met bijvoorbeeld de schoonmaaksector en laten we mensen meewerken in onder meer de glasbewassing en vloeronderhoud.” Zo veel mogelijk kennis laten maken met het echte werk, is het devies. Dat spreekt het meeste aan, heeft WVS ontdekt, en zorgt ervoor dat vakdiploma’s het snelst gehaald worden. Daarmee nemen kansen op een baan vanzelfsprekend flink toe. “Er is genoeg vraag naar mensen in deze sectoren dus daar zijn ze ook blij met nieuwe aanwas die weet hoe het werkt. De basis van ons beleid is praktijkgericht mensen ontwikkelen.” Daarbij krijgt WVS op allerlei wijzen input: van overheid, onderwijs, UWV, het WerkgeversServicepunt West-Brabant, ISD Brabantse Wal en zéker ook het bedrijfsleven, want samen kom je verder. Of, zoals Jos zijn pleidooi beëindigt: “Die inclusie moet het nieuwe normaal worden.”

Auteur:Hans-Jorg van Broekhoven 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!